معرفی سیستم های رباتیک هوشمند

مکاترونیک

مکاترونیک شاخه ای از مهندسی است که بر روی طراحی و ساخت و نگهداری محصولاتی که اجزا الکتریکی و مکانیکی دارد، تمرکز می کند. این واژه در حقیقت به رشته ای ترکیبی اشاره دارد که درآن مباحث الکترونیک، کنترل، مکانیک و برنامه نویسی آموزش داده می شوند.
هدف مکاترونیک این است که به سیستم‌های اتوماسیونی ساده‌تر، ارزان‌تر، راحت‌تر و انعطاف‌پذیرتر دست یابیم.

خودکارسازی

خودکارسازی یا اتوماسیون (Automation) تركيبی از دو كلمه Automatic و Operation به معنی اجرای فرآیند بدون دخالت مستقیم عامل انسانی، می باشد.
خودکارسازی به معنی استفاده از ابزارهای کنترلی (مثل کامپیوتر، میکرو پروسسور، PLC و…) به منظور هدایت و کنترل ماشین آلات صنعتی و پروسه‌های تولید است. اتوماسیون به بهره‌گیری از سامانه‌های کنترلی (مثل کنترل عددی، کنترل منطقی قابل برنامه‌ریزی، کنترل فازی و دیگر سیستم‌های کنترل صنعتی)، مکانیکی، الکترونیکی به کمک رایانه‌ها [CAM, CAD, CAX] برای پایش (کنترل) خط تولید گفته می‌شود، که در آن هدف، کاهش نیاز به دخالت انسان، است.

FMS

یک سیستم تولید قابل برنامه ریزی که توانایی تولید انواع محصولات را به صورت اتوماتیک دارد را Flexible Manufacturing System یا به اختصار FMS گویند. یک سیستم FMS ترکیبی از Coordinate Measuring و Robots  Machine Center و Turning Center و Machine است. سیستم های آموزشی انعطاف پذیر یا FMS از چند بخش اساسی نظیر بخش کنترل، مکانیک، پنوماتیک (یا هیدرولیک) و الکترونیک ساخته شده است.  سیستم های آموزشی انعطاف پذیر شامل عناصر و المان هایی هستند که به راحتی قابلیت افزایش ظرفیت و گسترش آتی را دارا می باشند که این خود پررنگ ترین ویژگی مثبت این سیستم ها می باشد. این ماژول ها به راحتی به هر نقطه کارخانه انتقال یافته و به یکدیگر اضافه می گردند تا یک سیستم های آموزشی یا صنعتی کامل را در کنار هم به وجود آورند. این سیستم ها به آسانی به روز رسانی شده و به دلیل برخورداری از اجزاء استاندارد در مقایسه با سیستم های آموزشی غیر ماژولار بسیار سریعتر، به صرفه تر و انعطاف پذیرتر هستند.

مکاترونیک

مکاترونیک شاخه ای از مهندسی است که بر روی طراحی و ساخت و نگهداری محصولاتی که اجزا الکتریکی و مکانیکی دارد، تمرکز می کند. این واژه در حقیقت به رشته ای ترکیبی اشاره دارد که درآن مباحث الکترونیک، کنترل، مکانیک و برنامه نویسی آموزش داده می شوند.
هدف مکاترونیک این است که به سیستم‌های اتوماسیونی ساده‌تر، ارزان‌تر، راحت‌تر و انعطاف‌پذیرتر دست یابیم.

خودکارسازی

خودکارسازی یا اتوماسیون (Automation) تركيبی از دو كلمه Automatic و Operation به معنی اجرای فرآیند بدون دخالت مستقیم عامل انسانی، می باشد.
خودکارسازی به معنی استفاده از ابزارهای کنترلی (مثل کامپیوتر، میکرو پروسسور، PLC و…) به منظور هدایت و کنترل ماشین آلات صنعتی و پروسه‌های تولید است. اتوماسیون به بهره‌گیری از سامانه‌های کنترلی (مثل کنترل عددی، کنترل منطقی قابل برنامه‌ریزی، کنترل فازی و دیگر سیستم‌های کنترل صنعتی)، مکانیکی، الکترونیکی به کمک رایانه‌ها [CAM, CAD, CAX] برای پایش (کنترل) خط تولید گفته می‌شود، که در آن هدف، کاهش نیاز به دخالت انسان، است.

FMS

یک سیستم تولید قابل برنامه ریزی که توانایی تولید انواع محصولات را به صورت اتوماتیک دارد را Flexible Manufacturing System یا به اختصار FMS گویند. یک سیستم FMS ترکیبی از Coordinate Measuring و Robots  Machine Center و Turning Center و Machine است. سیستم های آموزشی انعطاف پذیر یا FMS از چند بخش اساسی نظیر بخش کنترل، مکانیک، پنوماتیک (یا هیدرولیک) و الکترونیک ساخته شده است.  سیستم های آموزشی انعطاف پذیر شامل عناصر و المان هایی هستند که به راحتی قابلیت افزایش ظرفیت و گسترش آتی را دارا می باشند که این خود پررنگ ترین ویژگی مثبت این سیستم ها می باشد. این ماژول ها به راحتی به هر نقطه کارخانه انتقال یافته و به یکدیگر اضافه می گردند تا یک سیستم های آموزشی یا صنعتی کامل را در کنار هم به وجود آورند. این سیستم ها به آسانی به روز رسانی شده و به دلیل برخورداری از اجزاء استاندارد در مقایسه با سیستم های آموزشی غیر ماژولار بسیار سریعتر، به صرفه تر و انعطاف پذیرتر هستند.

اجزای یک سیستم FMS
 • Numerical Control (NC) Machine Tools (ماشین های کنترل عددی)
 • Automated Material Handling System (AMHS) (سیستم های هدایت مواد به صورت اتوماتیک)
 • Computer Numerical Control Machine (CNC) (ماشین های کنترل عددی کنترل شده با کامپیوتر)
 • Control Software (نرم افزار کنترلی)
 • Industrial Robots (ربات های صنعتی)
 • Direct Numerical Control Machine (DNC)

پروژه های به اتمام رسیده در مرکز تحقیقات در حوزه سیستم های رباتیک هوشمند

پروژه های به اتمام رسیده در مرکز تحقیقات در حوزه سیستم های رباتیک هوشمند
 • سیستم رباتیک هوشمند 6 ایستگاه QV-MEC-06
 • سیستم رباتیک هوشمند 5 ایستگاه QV-MEC-05
 • سیستم رباتیک هوشمند 3 ایستگاه QV-MEC-03
 • سیستم رباتیک هوشمند 2 ایستگاه QV-MEC-02
 • سیستم رباتیک هوشمند QV-SERVO KINCO-01
 • سیستم رباتیک هوشمند 10 ایستگاه QV-MEC-10
 • سیستم رباتیک هوشمند QV-MEC-R
 • سیستم رباتیک هوشمند QV-FMS-I4.0
 • سیستم رباتیک هوشمند QV-MEC-I4.0
 • سیستم رباتیک هوشمند QV-MEC-08B
 • سیستم رباتیک هوشمند QV-MEC-08A