کاتالوگ ها

 • واحد تولید
 • واحد فروش
 • واحد آموزش
 • واحد تعمیرات
 • واحد یراق آلات
 • واحد پروژه
 • واحد SSE
 • تقویم آموزشی
 • واحد تحقیق و توسعه
 • ربات صنعتی جوشکار
 • مجموعه آموزشی CNC
 • مجموعه های ابزار دقیق
 • IOT Node (سنسور گاز)
 • مجموعه های خورشیدی
 • سیستم های رباتیک هوشمند
 • IOT Node (سنسور رطوبت خاک)
 • مجموعه آموزشی شبیه ساز نیروگاه
 • مجموعه های اتوماسیون، الکترونیک و قدرت
 • معرفی واحد پروژه
 • برخی از پروژه های انجام شده
 • FI01
 • CA01
 • LV Drive
 • فشار ضعیف
 • معرفی کینکو
 • HMI کینکو
 • PLC کینکو
 • VFD کینکو
 • اخبار و اسناد کینکو
 • Steper Motor & Drive کینکو