معرفی واحد تولید

دپارتمان فناوری ، طراحی و ساخت

با توجه به بررسی ها و تحقیقات انجام شده دپارتمان تحقیق و توسعه ، فناوری و بومی سازی به همراه کارشناسان دپارتمان فناوری ، طراحی و ساخت در مراكز آموزشی ، مراكز فنی و حرفه ای و دانشگاه ها ، اين شركت جهت تسريع و تسهيل سيستم آموزشی كشور اقدام به طراحی و تولید ربات های صنعتی ، هوش مصنوعی ، IOT ،  تابلو های كنترل ويژه ، آزمايشگاه های تخصصی ابزار دقيق و كنترل و قطعات خاص تابلو های برق را انجام می‌دهد.

واحد تولید

محصولات تولید شده

مجموعه های آزمایشگاهی و آموزشی پژوهشی
تولید رباتیک
مجموعه آزمایشگاهی و آموزشی پژوهشی

رباتیک

تولید انرژی های خورشیدی
مجموعه آزمایشگاهی و آموزشی پژوهشی

انرژی های خورشیدی

تولید ابزاردقیق
مجموعه آزمایشگاهی و آموزشی پژوهشی

ابزاردقیق

تولید ربات های صنعتی
مرکز تحقیقات رباتیک

ربات های صنعتی

تولید مکاترونیک
مجموعه آزمایشگاهی و آموزشی پژوهشی

مکاترونیک

تولید اتوماسیون ، الکترونیک و قدرت
مجموعه آزمایشگاهی و آموزشی پژوهشی

اتوماسیون ، الکترونیک و قدرت

تابلو ها و تجهیزات جانبی

تابلو ها و تجهیزات جانبی

تابلو های طرح ریتال PS ،TS8 و دیواری

تابلو ها و تجهیزات جانبی

تجهیزات تابلوی دیواری طرح ریتال

تابلو ها و تجهیزات جانبی

تجهیزات تابلوی طرح سیواکن و ABB

تابلو ها و تجهیزات جانبی

تجهیزات تابلوی ایستاده طرح ریتال PS

تابلو ها و تجهیزات جانبی

تجهیزات تابلوی ایستاده طرح ریتال TS8