معرفی مرکز تحقیقات رباتیک

مركز تحقیقات رباتیک و سیستم های رباتیک هوشمند قشم ولتاژ از تاریخ 1389/10/09 فعالیت خود را آغاز نموده  و  با هدف كلی تلاش در راه استقلال صنعتی كشور و توسعه فن آوری های مربوط به رباتيک و خودکار سازی تأسيس گرديد.

هدف مركز تحقیقات ، گسترش فعالیت‌ های علمی و پژوهشی در زمینۀ رباتیک ، ساخت سیستم های رباتیک هوشمند ، انجام پروژه های هوش مصنوعی و شناخت کامل تکنولوژی های رباتیک روز دنیا و فراهم آوردن زمینه‌ ها و طرح های مناسب به منظور تقویت صنعت رباتیک در کشورمان ایران و در نهایت طراحی و ساخت انواع سیستم های رباتیک هوشمند ، ربات های صنعتی ، ربات های آموزشی و پژوهشی می باشد.

این مرکز همچنین در راستای بومی سازی ، تقویت و رشد صنعت رباتیک ایران از طرح های علمی و پژوهشی دانشجویان استقبال و حمایت می‌ کند.

مركز تحقیقات رباتیک و سیستم های رباتیک هوشمند قشم ولتاژ از تاریخ 1389/10/09 فعالیت خود را آغاز نموده  و  با هدف كلی تلاش در راه استقلال صنعتی كشور و توسعه فن آوری های مربوط به رباتيک و خودکار سازی تأسيس گرديد.

هدف مركز تحقیقات ، گسترش فعالیت‌ های علمی و پژوهشی در زمینۀ رباتیک ، ساخت سیستم های رباتیک هوشمند ، انجام پروژه های هوش مصنوعی و شناخت کامل تکنولوژی های رباتیک روز دنیا و فراهم آوردن زمینه‌ ها و طرح های مناسب به منظور تقویت صنعت رباتیک در کشورمان ایران و در نهایت طراحی و ساخت انواع سیستم های رباتیک هوشمند ، ربات های صنعتی ، ربات های آموزشی و پژوهشی می باشد.

این مرکز همچنین در راستای بومی سازی ، تقویت و رشد صنعت رباتیک ایران از طرح های علمی و پژوهشی دانشجویان استقبال و حمایت می‌ کند.

فعالیت های این بخش

 • خدمات علمی و پژوهشی
 • معرفی کتب مفید در حوزۀ رباتیک
 • تألیف و ترجمه مقالات در حوزه رباتیک
 • برگزاری سیمنار ها و کارگاه های آموزشی و علمی
 • عقد تفاهم نامه با دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی
 • مطالعه و تحقیق دربارۀ راهكار های آموزش و گسترش علوم و صنعت رباتیک در داخل و خارج از كشور
 • ارتباط نزدیک دوجانبه با مراکز تحقیقاتی و پژوهشی
 • ارتباط علمی و پژوهشی با دانشگاه های فعال در این حوزه
 • طراحی انواع ربات های صنعتی همراه با پیاده سازی تکنولوژی های روز دنیا
 • بررسی تکنولوژی ربات در جهان و مسیر پیشرفت آن جهت بومی سازی این فناوری
 • حمایت از طرح های علمی و پژوهشی در حوزه رباتیک و سیستم های رباتیک هوشمند
 • طراحی انواع سیستم های رباتیک هوشمند و تجهیزات مکاترونیک همراه با پیاده سازی تکنولوژی های روز دنیا

پروژه ها

از دیگر فعالیت های مرکز تحقیقات می توان به فراهم نمودن بانک اطلاعات علمی و پژوهشی شامل طرح ها و مقالات داخلی و خارجی و همچنین شرکت در نمایشگاه ها ، همایش‌ ها ، سمینار ها و نشست‌ های علمی و تحقیقاتی اشاره نمود.
مرکز تحقیقات رباتیک ، در حال حاضر موفق به انجام انواع پروژه هایی در زمینه های سیستم های رباتیک هوشمند ، ربات های صنعتی ، ربات های آموزشی و پژوهشی شده است.

اعضا و تیم مرکز تحقیقات رباتیک ، مکاترونیک و خودکارسازی

 • مدیر پژوهشگاه
 • رئیس پژوهشگاه
 • معاون پژوهشگاه
 • اعضا هیئت علمی
 • مدیران گروه‌ های پژوهشی
 • مدیر گروه رباتیک شرکت قشم ولتاژ

مرکز تحقیقات ربات متشکل از چهار کار گروه تخصصی به شرح ذیل می باشد :

 • کارگروه تخصصی مکانیک
 • کارگروه تخصصی الکترونیک
 • کارگروه تخصصی هوش مصنوعی
 • کارگروه تخصصی بینایی ماشین و پردازش تصویر