نیروگاه

برخی از پروژه های انجام شده توسط شرکت قشم ولتاژ  را می توانید در جدول زیر ملاحظه فرمایید.

نام کارفرما موضوع سال انجام پروژه
نيروگاه حرارتی بيستون نصب و راه اندازی دو سيستم كامل ديتا لاگر،بيش از4000 I/O از طريق SCADA زيمنس 1394
پژوهشگاه نيرو نصب و راه اندازی - ساخت تابلوی كنترل - راه اندازی دستگاه پركن گازSF6 توسط سيستم S7-300 و WINCC FLEXIBLE 1389
ذوب آهن اصفهان DCS بويلرهای بخار 5 و 7 ذوب آهن اصفهان از طريق DCS SIEMENS و (PCS7) با بيش از 2 هزار I/O و توليد مدارک ابزار دقيق و نظارت بر نصب ادوات ابزار دقيق 1388
تصاویر پروژه