مهره دنباله دار طرح ریتال

مشخصات محصول
نام کد جنس پوشش وزن (گرم) تعداد در کارتن
مهره دنباله دار طرح ریتال نمره 8 0508 سرب زاماک گالوانیزه 10 1000
مهره دنباله دار طرح ریتال نمره 6 0508A سرب زاماک گالوانیزه 10 1000
ابعاد و تصویر قطعه
تجهیزات جانبی قابل ارائه برای این مدل تابلو