مقالات داخلی

ردیف مقاله های ارائه شده در سال های 1389 تا 1397
1 ارائۀ مقاله با موضوع "شبكه های عصبی مدولار جديد برای كلاسه بندی نامتقارن، مجله كنترل"، فروردين و ارديبهشت 1389
2 ارائۀ مقاله با موضوع "مطالعۀ روند تجارب سازب ايده ست هاب آموزشب صنعتی" در نهمين همايش تجاری سازی تحقيق و توسعه از ايده تا موفقيت در بازار، آذر 1389
3 ارائۀ مقاله با موضوع "اتوماسيون صنعتی در كنترل فرايند" در دومين كنفرانس بين المللی اتوماسيون صنعتی دانشگاه صنعتی شريف، اسفند 1389
4 ارائۀ مقاله با موضوع "بررسی مراحل طراحی، ساخت و آناليز سينماتيكی ربات پالتايزر QVR-282 " در دومين كنفرانس بين المللی اتوماسيون صنعتی دانشگاه صنعتی شريف - اسفند 1389
5 ارائۀ مقاله با موضوع "اتوماسيون صنعتی دركنترل فرايند" در دومين كنفرانس بين المللی اتوماسيون صنعتی دانشگاه صنعتی شريف، اسفند 89
6 ارائۀ مقاله با موضوع "تضعیف اغتشاش ناشی از فشار در فیدبک خروجی با استفاده از جایابی مقادیر ویژه" در دو ماهنامۀ هوش مصنوعی و ابزاردقیق شماره 27 - سال 1390
7 ارائۀ مقاله با موضوع "بومی سازی اتوماسیون ساختمان به منظور رفع مشکلات آن در ایران" در دو ماهنامۀ هوش مصنوعی و ابزاردقیق شمارۀ 28 درسال 90
8 ارائۀ مقاله با موضوع "معرفی راهکاری جهت تسکین ریسک در حملات سایبری به ویژه حفاظت شبکه" در دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری - IRAMOT (27 - 26 آذر 91)
9 ارائۀ مقاله با موضوع particle swarm optimization algorithm for optimal capacitor placement on electric power distribution network درژورنال international journal of scientific and engineering research - August 2014 (مرداد 1393)
10 ارائۀ مقاله با موضوع " Fail Safe (ایمنی صنعتی )" در چهارمین کنفرانس کنترل ابزاردقیق و اتوماسیون - (دانشگاه آزاد اسلامی قزوین بهمن 1394)
11 ارائۀ مقاله با موضوع "ارزيابی سطح ايمنی عملكردی (SIL Study) برای کنترل ایمنی سیستم های صنعتی" در سومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری - آذر 1395
12 ارائۀ مقاله با موضوع "بررسی ربات های موازی دلتای 3 درجه آزادی با نگاهی دقیق به ربات های فانوک" در چهارمین كنفرانس بين المللی مهندسی برق و کامپیوتر - (دانشگاه تهران – دی 1395)
13 ارائۀ مقاله با موضوع "انقلاب صنعتی چهارم: تاریخچه، کاربرد ها و نتایج مستقیم IOT و IIOT بر ارتباط انسان ها، ربات ها، ماشین آلات و افزایش بهره بری تولید" در پنجمین كنفرانس بین المللی رباتیک و مکاترونیک ایران (دانشگاه امیرکبیر - آبان 1396)
14 ارائه مقاله با موضوع "بررسی سیستماتیک کارخانه های خرد و ارزیابی نقش آموزشی مجموعه های پژوهشی مکاترونیک با نگاهی بر نمونۀ ساخته شده در شرکت قشم ولتاژ" در پنجمین كنفرانس بین المللی رباتیک و مکاترونیک ایران (دانشگاه امیرکبیر - آبان 1396)
15 ارائۀ مقاله با موضوع "IIOT DEVELOPMENT & VISION IN DEVELOPING COUNTRIES - CASE STUDY IN IRANIAN COMPANIES" (در کنفرانس IAMOT – سال 2018)