معرفی واحد آموزشی

واحد آموزش شركت مهندسی برق و الكترونیک قشم ولتاژ فعالیت خود را از سال 1380 با بهره گیری از تكنولوژی های روز دنیا و استاندارد های شرکت زیمنس به صورت تخصصی آغاز نموده است و در حال حاضر دوره های آموزشی این شرکت مبتنی بر استاندارد های SITRAIN زیمنس برگزار می گردد.

این واحد دوره های آموزشی واحد A&D زیمنس را در ایران بومی سازی نموده است و به بهترین شكل برگزار می نماید و سالیانه حدود 2000 نفر از دوره های آموزشی مذكور استفاده می نمایند. در دوره های آموزشی امكانات نرم افزاری و سخت افزاری به ازاء هر 2 نفر و امكانات كمک آموزش از قبیل نرم افزارهای خود آموز،كتاب و … كه در واحد انتشارات قشم ولتاژ تهیه گردیده است در اختیار شركت كنندگان قرار می گیرد. لازم به ذكر است كه گواهی پایان دوره  واحد آموزشی این شركت مورد تائید سازمان فنی و حرفه ای كل كشور، مؤسسه استاندارد تحقیقات صنعتی ایران و شركت ملی نفت ایران می باشد علاوه بر این واحد آموزش شركت قشم ولتاژ مورد تأیید دانشگاه SGIT آلمان است و این مؤسسه تمام سیستم آموزشی را براساس استاندارد های جهانی به روز رسانی می نماید.

واحد آموزش شركت مهندسی برق و الكترونیک قشم ولتاژ فعالیت خود را از سال 1380 با بهره گیری از تكنولوژی های روز دنیا و استاندارد های شرکت زیمنس به صورت تخصصی آغاز نموده است و در حال حاضر دوره های آموزشی این شرکت مبتنی بر استاندارد های SITRAIN زیمنس برگزار می گردد.

این واحد دوره های آموزشی واحد A&D زیمنس را در ایران بومی سازی نموده است و به بهترین شكل برگزار می نماید و سالیانه حدود 2000 نفر از دوره های آموزشی مذكور استفاده می نمایند. در دوره های آموزشی امكانات نرم افزاری و سخت افزاری به ازاء هر 2 نفر و امكانات كمک آموزش از قبیل نرم افزارهای خود آموز،كتاب و … كه در واحد انتشارات قشم ولتاژ تهیه گردیده است در اختیار شركت كنندگان قرار می گیرد. لازم به ذكر است كه گواهی پایان دوره  واحد آموزشی این شركت مورد تائید سازمان فنی و حرفه ای كل كشور، مؤسسه استاندارد تحقیقات صنعتی ایران و شركت ملی نفت ایران می باشد علاوه بر این واحد آموزش شركت قشم ولتاژ مورد تأیید دانشگاه SGIT آلمان است و این مؤسسه تمام سیستم آموزشی را براساس استاندارد های جهانی به روز رسانی می نماید.

برگزاری دوره آموزشی در دبی

این واحد امكان برگزاری دوره های آموزشی را در دبی به زبان های فارسی و انگلیسی دارا می باشد، در ضمن می تواند هتل، بلیط هواپیما و … را برای شركت كنندگان تهیه نماید. دوره های خارج از كشور در یک هتل چهار ستاره همراه با پذیرایی میان وعده و ناهار برگزار می گردد و شرایط برخورداری از امكانات كمک آموزشی و سخت افزار، همانند دوره های ایران است. یعنی به ازاء هر 2 نفر تجهیزات كامل مهیا می باشد و گواهی پایان دوره تقدیم شركت كنندگان می گردد.

 برگزاری دوره در محل شركت قشم ولتاژ

در طول دوره هر 2 نفر از یک سری كامل تجهیزات تخصصی آن دوره بهرمند می شوند، امكانات كمک آموزشی از قبیل جزوه، نرم افزار و … در اختیار شركت كنندگان قرار می گیرد و در پایان دوره، مدرک معتبر و بین المللی اعطا می گردد. در ضمن در دوره های آموزشی از سیمیلاتوری استفاده می گردد كه شبیه سازی شدۀ سِت آموزشی زیمنس می باشد.

 برگزاری دوره آموزشی در محل متقاضی

دوره در محل ها با حداكثر 12 نفر تشكیل می گردد و امكانات كمک آموزشی از سوی این واحد به سایت برگزاری دوره ارسال می شود و شركت كنندگان در دوره از تجهیزات كمک آموزشی و سخت افزاری برخوردار می گردند.

 تأییدیه و مجوز ها

تصاویری از محیط آموزشی
فرم ها

 

فرم ثبت نام دوره های آموزشی

 

 

فرم درخواست دورۀ اختصاصی

 

 

فرم متقاضی تدریس