لولا سه تکه

مشخصات محصول
نام کد جنس پوشش وزن (گرم) تعداد در کارتن
لولا سه تکه (6 پیچ) 0112S-N6 سرب زاماک کروم استیل 100 120
لولا سه تکه (6 پیچ) 0112B-N6 برنج کروم استیل 80 240
لولا سه تکه (6 پیچ) 0112AL-N6 آلومینیوم کروم استیل 50 240
لولا سه تکه (8 پیچ) 0112S-N8 سرب زاماک کروم استیل 100 120
لولا سه تکه (8 پیچ) 0112B-N8 برنج کروم استیل 80 240
لولا سه تکه (8 پیچ) 0112AL-N8 آلومینیوم کروم استیل 50 240
ابعاد و تصویر قطعه
تجهیزات جانبی قابل ارائه برای این مدل تابلو