قفل پروانه ای زبانه کوتاه (برنجی-سربی)

قفل پروانه ای زبانه کوتاه یکی از تجهیزات جانبی تابلو دیواری طرح ریتال است که به صورت مجزا قابل دسترس است.

قفل پروانه ای زبانه کوتاه یکی از تجهیزات جانبی تابلو دیواری طرح ریتال است که به صورت مجزا قابل دسترس است.

مشخصات محصول
نام کد جنس پوشش وزن (گرم) تعداد در کارتن
قفل پروانه ای زبانه کوتاه (برنجی-سربی) 0101A سرب زاماک - آهن کروم استیل 100 300
ابعاد و تصویر قطعه
تجهیزات جانبی قابل ارائه برای این مدل تابلو