قفل پروانه ای زبانه کوتاه (برنجی-سربی)

مشخصات محصول
نام کد جنس پوشش وزن (گرم) تعداد در کارتن
قفل پروانه ای زبانه کوتاه (برنجی-سربی) 0101A سرب زاماک - آهن کروم استیل 100 300
ابعاد و تصویر قطعه
تجهیزات جانبی قابل ارائه برای این مدل تابلو