فولاد

برخی از پروژه های انجام شده توسط شرکت قشم ولتاژ  را می توانید در جدول زیر ملاحظه فرمایید.

نام کارفرما موضوع سال انجام پروژه
فولاد خوزستان نصب و راه اندازی سيستم كنترل- طراحی - ساخت و POSITIONER و تأمين تجهيزات VALVE POSITIONER 1390
فولاد آلياژی يزد تابلو سيستم كنترل - طراحی - ساخت - برنامه نويسی - نصب و راه اندازی كنترل Water Cooling از طريق سيستم كنترل Redundant زيمنس (S7-400H) 1389
شركت پولاد ارک طراحی - سيم بندی - نصب - راه اندازی و برنامه نويسی سيستم كنترل گندله سازی فولاد خوزستان 1389
تصاویر پروژه