فعالیت ها و خدمات

ردیف محتوا
1 اسپانسر هفدهمين كنفرانس مهندسی برق ايران در دانشگاه علم وصنعت ايران
2 اهداء يک دستگاه ست ربات آموزشی به ادارۀ كل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران (مرکز مشیریه)
3 اهداء يك دستگاه ست مكاترونيک آموزشی به ادارۀ كل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران (مرکزمشیریه)
4 اهداء یک دستگاه ربات آموزشی به دانشگاه تربیت دبیر شهی درجایی
5 اهداء یک دستگاه ربات صنعتی آموزشی به دانشگاه صنعتی شاهرود
6 تشکیل انجمن رباتيک ايران
7 همكاری با ادارۀ كل فنی وحرفه ای استان سمنان جهت تدوين استاندارد رباتيک
8 همكاری با دفتر برنامه ريزی وتأليف آموزش های فنی وحرفه ای وكاردانش سازمان آموزش و پرورش كشور جهت تدوين استاندارد مكاترونيک
9 حضور در دومین جشنواره و نمایشگاه علم تا عمل، فناوری و تجاری سازی در عرصه ملی درتاریخ 14 الی 17 شهریور 1390 و دریافت تقدیرنامه برای ارائۀ دو محصول نوآورانه درزمینۀ رباتیک و مکاترونیک
10 برگزاری مرحلۀ استانی چهاردهمین دورۀ مسابقات ملی و مهارت سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور در بخش مکاترونیک در شرکت قشم ولتاژ - این مسابقات با استفاده از تجهیزات و ست های آموزشی و آزمایشگاهی ساخته شده توسط این شرکت صورت گرفت. (14 و 15 شهریور 92)
11 اسپانسر کنفرانس بین المللی رباتیک – همه دوره های برگزار شده