صنایع شیمیایی

برخی از پروژه های انجام شده توسط شرکت قشم ولتاژ  را می توانید در جدول زیر ملاحظه فرمایید.

نام کارفرما موضوع سال انجام پروژه
شركت كلران طراحی - مشاوره - برنامه نويسی - نصب و راه اندازی سيستم های DCS SIEMENS و PCS7 توليد كلر 1388
تصاویر پروژه