دوره های مجازی

دوره های مجازی، یک دانش حقیقی در فضای مجازی است

واحد آموزش شركت مهندسی برق و الكترونیک قشم ولتاژ فعالیت خود را از سال 1380 با بهره گیری از تكنولوژی های روز دنیا و استانداردهای شرکت زیمنس به صورت تخصصی آغاز نموده است و در حال حاضر دوره های آموزشی این شرکت مبتنی بر استانداردهای SITRAIN زیمنس برگزار می گردد.

دوره های آموزشی آنلاین در شرکت قشم ولتاژ با استفاده از نرم افزارهای تعاملی و آزمایشگاه های شبیه سازی شده برگزار می‌گردد، به عبارت دیگر شما در کلاس آنلاین حضور خواهید داشت اما امکانات دوره های حضوری در اختیار شما قرار می‌گیرد و در سطح یادگیری تغییری ایجاد نمی شود.

دوره های آنلاین این امکان را برای شرکت کنندگان فراهم می نماید که علاوه بر یادگیری سیستم های اتوماسیون صنعتی زیمنس با بهره گیری از متد یادگیری تعاملی، از سلامت خود در برابر ویروس کرونا مراقبت نمایند و هزینه های مربوط به اقامت و ایاب و ذهاب را ذخیره نمایند.
 
نکته مهم : در دوره های آنلاین این امکان وجود دارد که پس از حضور در دوره آنلاین شما می‌توانید یک روز برای استفاده از سخت افزار با در نظر گرفتن پروتکل های بهداشتی و ملاحظاتی که در شرکت قشم ولتاژ در نظر گرفته شده، به شرکت مراجعه نمایید و با تجهیزات و سخت افزار های مربوط به دوره تمرین نمایید.

دوره های مجازی، یک دانش حقیقی در فضای مجازی است

واحد آموزش شركت مهندسی برق و الكترونیک قشم ولتاژ فعالیت خود را از سال 1380 با بهره گیری از تكنولوژی های روز دنیا و استانداردهای شرکت زیمنس به صورت تخصصی آغاز نموده است و در حال حاضر دوره های آموزشی این شرکت مبتنی بر استانداردهای SITRAIN زیمنس برگزار می گردد.

دوره های آموزشی آنلاین در شرکت قشم ولتاژ با استفاده از نرم افزارهای تعاملی و آزمایشگاه های شبیه سازی شده برگزار می‌گردد، به عبارت دیگر شما در کلاس آنلاین حضور خواهید داشت اما امکانات دوره های حضوری در اختیار شما قرار می‌گیرد و در سطح یادگیری تغییری ایجاد نمی شود.

دوره های آنلاین این امکان را برای شرکت کنندگان فراهم می نماید که علاوه بر یادگیری سیستم های اتوماسیون صنعتی زیمنس با بهره گیری از متد یادگیری تعاملی، از سلامت خود در برابر ویروس کرونا مراقبت نمایند و هزینه های مربوط به اقامت و ایاب و ذهاب را ذخیره نمایند.
 
نکته مهم : در دوره های آنلاین این امکان وجود دارد که پس از حضور در دوره آنلاین شما می‌توانید یک روز برای استفاده از سخت افزار با در نظر گرفتن پروتکل های بهداشتی و ملاحظاتی که در شرکت قشم ولتاژ در نظر گرفته شده، به شرکت مراجعه نمایید و با تجهیزات و سخت افزار های مربوط به دوره تمرین نمایید.

برای حضور در این دوره ها شما به موارد ذیل نیاز دارید :

تصاویری از محیط آموزشی