تقویم آموزشی و لیست دوره ها

جهت دریافت فایل تقویم دوره آموزشی به همراه لیست قیمت، بر روی دکمۀ زیر کلیک فرمائید.

کد دوره طول دوره ساعت برگزاری دوره تاریخ هزینه به ازای هر نفر پیش نیاز دوره
56 ساعت در 7 روز 8:30 صبح الی 5 بعد از ظهر اردیبهشت ماه (هر هفته یک جلسه) 17,000,000 آشنایی با ویندوز، مدارات منطقی و مدارات فرمان الکتریکی

محتوای دوره ، شامل دوره های ذیل می باشد :

 • TIA PORTAL WINCC
 • TIA PORTAL S7 1200
 • TIA PORTAL S7 1500
 • TIA PORTAL S7 300 (رایگان)
کد دوره طول دوره ساعت برگزاری دوره تاریخ هزینه به ازای هر نفر پیش نیاز دوره
72 ساعت در 9 روز 8:30 صبح الی 5 بعد از ظهر اردیبهشت ماه (هر هفته یک جلسه) 20,000,000 گذراندن یکی از دوره های T.P 01, T.P 05, T.P 07

محتوای دوره ، شامل دوره های ذیل می باشد :

 • WINCC
 • PLC S7 300 (I)
 • PLC S7 300 (II)
 • PLC S7 400 (II)
 • شبکه های صنعتی (رایگان)
کد دوره طول دوره ساعت برگزاری دوره تاریخ هزینه به ازای هر نفر پیش نیاز دوره
24 ساعت در 3 روز 8:30 صبح الی 5 بعد از ظهر 5 الی 7 اردیبهشت ماه، 30 خرداد الی 1 تیر ماه 6.250,000 آشنایی با ویندوز و مبانی برق

محتوای دوره ، شامل دوره های ذیل می باشد :

 • کاتالوگ خوانی
 • طراحی انواع مدارات فرمان و قدرت
 • آشنایی با مبانی برق ، اصول تولید و انتقال و توزیع آن
 • کار با ابزارآلات برق و ادوات اندازه گیری پارامتر های برق
 • نقشه خوانی و عیب یابی مدارات فرمان و قدرت و تجهیزات برق صنعتی
 • اصول کار وتوانایی راه اندازی موتور های تک فاز و سه فاز و پلاک خوانی آن ها
 • آشنایی با انواع سیم و کابل و ادوات تابلو های برق صنعتی و محاسبات سایزینگ و ستینگ تخصصی آن ها
کد دوره طول دوره ساعت برگزاری دوره تاریخ هزینه به ازای هر نفر پیش نیاز دوره
24 ساعت در 3 روز 8:30 صبح الی 5 بعد از ظهر 2 الی 4 خرداد ماه 6,250,000 گذراندن دورۀ T.B 01

محتوای دوره ، شامل دوره های ذیل می باشد :

 • سایزینگ سیم و کابل
 • اصول تعمیرات و نگهداری برق تأسیسات
 • آشنایی با تأسیسات الكتریكی کارخانجات
 • آشنایی با قطعات ، تعمیرات و عیب یابی آن ها
 • برآورد تجهیزات مورد استفاده برای مونتاژ یک تابلو در محل کارخانجات
 • آشنایی با انواع اینورتر و سافت استارتر و مدارات راه اندازی و کنترل آن ها
 • نقشه خوانی تخصصی مدارات فرمان و قدرت تابلو های برق صنعتی، کنترل و PLC
 • انواع روش های راه اندازی الكتروموتور های القایی سه فاز و شناخت آن ها و محاسبات مربوطه
کد دوره طول دوره ساعت برگزاری دوره تاریخ هزینه به ازای هر نفر پیش نیاز دوره
16 ساعت در 2 روز 8:30 صبح الی 5 بعد از ظهر 6 الی 7 اردیبهشت، 3 الی 4 خرداد ماه 6,250,000 آشنایی با ویندوز، مدارات منطقی و مدارات فرمان الکتریکی

محتوای دوره ، شامل دوره های ذیل می باشد :

 • مدارات منطقی
 • آشنایی با ویندوز
 • مدارات فرمان الکتریکی
کد دوره طول دوره ساعت برگزاری دوره تاریخ هزینه به ازای هر نفر پیش نیاز دوره
19 ساعت در .52 روز دو روز اول 8:30 صبح الی 5 بعد از ظهر، روز آخر 8:30 صبح الی 12 بعد از ظهر 5 الی 7 خرداد 6,250,000 آشنایی با ویندوز، مدارات منطقی و مدارات فرمان الکتریکی

محتوای دوره ، شامل دوره های ذیل می باشد :

 • آشنایی با سخت افزار PLC سری S7 200
 • نحوۀ نرم افزار نویسی از طریق PC به وسیلۀ نرم افزار MICROWN
کد دوره طول دوره ساعت برگزاری دوره تاریخ هزینه به ازای هر نفر پیش نیاز دوره
16 ساعت در 2 روز 8:30 صبح الی 5 بعد از ظهر 13 الی 14 اردیبهشت ماه، 10 الی 11 خرداد ماه 7,670,000 آشنایی با ویندوز، مدارات منطقی و مدارات فرمان الکتریکی

محتوای دوره ، شامل دوره های ذیل می باشد :

 • اتصال PC به PLC
 • معرفی دستورات برنامه نویسی
 • پیکربندی سخت افزار S7 1200
 • معرفی سخت افزار PLC S7 1200
 • معرفی نرم افزار TIA Portal Professional
 • آنلاین شدن، تست برنامه و آپلود گیری از S7 1200
کد دوره طول دوره ساعت برگزاری دوره تاریخ هزینه به ازای هر نفر پیش نیاز دوره
16 ساعت در 2 روز 8:30 صبح الی 5 بعد از ظهر 13 الی 14 اردیبهشت ماه، 10 الی 11 خرداد ماه 7,670,000 آشنایی با ویندوز، مدارات منطقی و مدارات فرمان الکتریکی

محتوای دوره ، شامل دوره های ذیل می باشد :

 • اتصال PC به PLC
 • معرفی دستورات برنامه نویسی
 • پیکربندی سخت افزار S7 1200
 • معرفی سخت افزار PLC S7 1200
 • معرفی نرم افزار TIA Portal Professional
 • آنلاین شدن، تست برنامه و آپلود گیری از S7 1200
کد دوره طول دوره ساعت برگزاری دوره تاریخ هزینه به ازای هر نفر پیش نیاز دوره
16 ساعت در 2 روز 8:30 صبح الی 5 بعد از ظهر 22 الی 23 اردیبهشت ماه 8.450,000 گذراندن دوره های T.P 05, T.P 07

محتوای دوره ، شامل دوره های ذیل می باشد :

 • آشنایی با Tag ها
 • معرفی نرم افزار TIA
 • معرفی انواع HMI های زیمنس
 • آشنایی با نحوه نرم افزار نویسی
 • ایجاد صفحه Screen و استفاده از even عمومی
 • نحوۀ ایجاد ارتباط بین HMI & PLC از طریق نرم افزار
 • برقراری شبکه پروفینت
کد دوره طول دوره ساعت برگزاری دوره تاریخ هزینه به ازای هر نفر پیش نیاز دوره
24 ساعت در 3 روز 8:30 صبح الی 5 بعد از ظهر 19 الی 21 خرداد ماه 8.050,000 گذراندن دوره های T.P 02, T.P 03

محتوای دوره ، شامل دوره های ذیل می باشد :

 • برنامه نویسی سیگنال های آنالوگ
 • معرفی و برنامه نویسی FB, FC, DB
 • معرفی و برنامه نویسی انواع OB ها
 • معرفی کلی و مروری بر مفاهیم برنامه نویسی
 • معرفی کلی دستورات پر کاربرد برنامه نویسی
 • نکات نهایی و تکمیلی کار با PLC های S7 300 و S7 400
 • معرفی کلی سخت افزار PLC های سری S7 300 و S7 400
 • نحوۀ پیکربندی و تنظیمات سخت افزار های S7 300 و S7 400 در TIA Portal
کد دوره طول دوره ساعت برگزاری دوره تاریخ هزینه به ازای هر نفر پیش نیاز دوره
24 ساعت در 3 روز 8:30 صبح الی 5 بعد از ظهر 8 الی 10 و 26 الی 28 اردیبهشت ماه، 9 الی 11 و 23 الی 25 خرداد ماه 7.670,000 گذراندن یکی از دوره های T.P 01, T.P 05, T.P 07

محتوای دوره ، شامل دوره های ذیل می باشد :

 • نحوۀ تست برنامه
 • آشنایی با سخت افزار PLC های سری S7 300
 • نحوۀ نرم افزار نویسی از طریق نرم افزار PC, STEP 7
کد دوره طول دوره ساعت برگزاری دوره تاریخ هزینه به ازای هر نفر پیش نیاز دوره
24 ساعت در 3 روز 8:30 صبح الی 5 بعد از ظهر 30 خرداد الی 1 تیر ماه 8.580,000 گذراندن دورۀ T.P 02

محتوای دوره ، شامل دوره های ذیل می باشد :

 • بررسی I/O های آنالوگ
 • مروری بر PLC S7 300 و PLC S7 400
 • آموزش اجرای پروژه های اتوماسیون صنعتی
کد دوره طول دوره ساعت برگزاری دوره تاریخ هزینه به ازای هر نفر پیش نیاز دوره
16 ساعت در 2 روز 8:30 صبح الی 5 بعد از ظهر 27 الی 28 اردیبهشت ماه 8.300,000 گذراندن دوره های T.P 02, T.P 03

محتوای دوره ، شامل دوره های ذیل می باشد :

 • مانیتورینگ در سیستم های PLC 400 H
 • معرفی سیستم های PLC S7 400 H زیمنس
 • بررسی و معرفی نحوۀ عملكرد سیستم PLC S7 400 H
 • نکات نهایی و تکمیلی همانند FORCE، تغییر ورژن، CiR و Hot Swaping
 • بررسی انواع تجهیزات سخت افزار مورد استفاده، پیكربندی و تنظیمات نرم افزاری
 • نکات برنامه نویسی و شبکه نمودن سیستم PLC 400 H با سایر PLC های زیمنس
 • معرفی انواع سیستم های کنترل صنعتی و جایگاه سیستم های افزونه یا Redundant در آن
قالب تعریف نشده است.
قالب تعریف نشده است.
قالب تعریف نشده است.
قالب تعریف نشده است.
قالب تعریف نشده است.
قالب تعریف نشده است.
قالب تعریف نشده است.
قالب تعریف نشده است.
قالب تعریف نشده است.
قالب تعریف نشده است.
قالب تعریف نشده است.
قالب تعریف نشده است.
قالب تعریف نشده است.
قالب تعریف نشده است.
قالب تعریف نشده است.
قالب تعریف نشده است.
قالب تعریف نشده است.