R&D

حوزه تحقیق و توسعه

پیشرفت های تکنولوژیکی که بر خدمات و محصولات مصرفی و صنعتی اثر می گذارند، توانسته اند دوره ی عمر محصولات را کوتاه کنند. کوتاه تر شدن دوره عمر محصولات و خدمات به این معناست که شرکت ها برای ادامه رشد و سودآوری و حتی بقای خود ناگریزند قابلیت خود را در ارائه سریع و موفقیت آمیز محصولات جدید و تجدید نظر شده به طور مداوم بهبود بخشند.

معمولا مسئولیت عرضه محصولات جدید و بهبود یا اصلاح محصولات موجود یا قدیمی بر عهده واحد تحقیق و توسعه گذارده شده است تا شرکت بتواند استراتژی ها را به شیوه ای موفقیت آمیز به اجرا درآورد. مدیران و کارکنان واحد تحقیق و توسعه کارهای تخصصی زیر را انجام می دهند:

  • انتقال تکنولوژی پیشرفته
  • طراحی محصولات و خدمات جدید
  • تعدیل فرآیندها و سازگار نمودن آنها با مواد خام محلی
  • سازگار نمودن فرآیندها با بازارهای محلی و تغییر دادن محصولات به گونه ای که مطابق سلیقه مشتریان باشد.

حوزه تحقیق و توسعه

پیشرفت های تکنولوژیکی که بر خدمات و محصولات مصرفی و صنعتی اثر می گذارند، توانسته اند دوره ی عمر محصولات را کوتاه کنند. کوتاه تر شدن دوره عمر محصولات و خدمات به این معناست که شرکت ها برای ادامه رشد و سودآوری و حتی بقای خود ناگریزند قابلیت خود را در ارائه سریع و موفقیت آمیز محصولات جدید و تجدید نظر شده به طور مداوم بهبود بخشند.

معمولا مسئولیت عرضه محصولات جدید و بهبود یا اصلاح محصولات موجود یا قدیمی بر عهده واحد تحقیق و توسعه گذارده شده است تا شرکت بتواند استراتژی ها را به شیوه ای موفقیت آمیز به اجرا درآورد. مدیران و کارکنان واحد تحقیق و توسعه کارهای تخصصی زیر را انجام می دهند:

  • انتقال تکنولوژی پیشرفته
  • طراحی محصولات و خدمات جدید
  • تعدیل فرآیندها و سازگار نمودن آنها با مواد خام محلی
  • سازگار نمودن فرآیندها با بازارهای محلی و تغییر دادن محصولات به گونه ای که مطابق سلیقه مشتریان باشد.

توالی تحقیق و توسعه

تحقیق
______________________

نوآوری
______________________

(کشف علمی)

توسعه
______________________

ابتکار
______________________

(نوآوری)

تجارت
______________________

توزیع
______________________

(تولید و بازاریابی)

در توالی سنتی مراحل تحقیق و توسعه، غالباً یک شکاف زمانی وجود دارد. همچنین برای تبدیل یک اختراع به محصولات مورد نیاز بازار، پالایش های زیادی صورت می گیرد. بنابراین تاثیر اقتصادی یک اختراع برای مدتی ناشناخته می ماند.

امروزه روش جدیدی تحت عنوان تمرکز سیستمس تمامی فرآیند R&D را یکپارچه می سازد. شرکت های متمرکز بر روی سیستم به جای توالی R&D، یک تیم یکپارچه تشکیل می دهند. این تیم متشکل از یک گروه یا هسته از مدیران، دانشمندان و مهندسین است که خواهان تطابق تحقیقات به عمل آمده در آزمایشگاه با قابلیت های موجود ساخت، هستند.

نسل اول R&D

اولین نسل در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ مورد پیگیری قرار گرفت و می توان آن را بدین ترتیب بیان کرد که تعداد کمی از افراد آگاه را در یک اتاق تاریک قرار بده، پول بریز و امیدوار باش. در این زمان تحقیق و توسعه نقش برج عاج را داشت که در آنجا بدون اینکه تعاملی با سایر بخش های شرکت صورت گیرد، درباره تکنولوژی های بعید تصمیم گیری می شود. واحدهای تحقیق و توسعه این نسل در قالب سلسله مراتب سازمانی اداره می شد و هزینه های آن جزء هزینه های سربار قلمداد می گردید. هیچ ارتباط واضحی بین تحقیق و توسعه با استراتژی تجاری برقرار نبود.

نسل دوم R&D

در دهه ۱۹۷۰ برای واحدهای تحقیق و توسعه، چارچوبی استراتژیک در سطح پروژه فراهم گردید و تجارت به عنوان مشتری خارجی برای مجریان R&D تلقی گردید. به عبارت دیگر تلفیق R&D  و تجارت بوجود آمد. این دیدگاه شرکت ها را وادار ساخت که R&D را بیشتر تحت کنترل واحدهای تجارتی قرار دهند تا تحت کنترل شرکت. در حقیقت جهت گیری قوی به سمت بازار صورت گرفت.

نسل سوم R&D

تا پایان دهه ۱۹۸۰، رهبران تحقیق و توسعه درصدد بودند که در سراسر سازمان حضور داشته باشند و ارتباط رسمی با تمام واحدها برقرار کنند. در این نسل R&D در پی یافتن راهی است تا نیازهای تجاری موجود و سایر نیازهای شرکت را پاسخ دهد و در همان زمان در شناسایی و بهره برداری از فرصت های تکنولوژی در کسب و کارهای موجود و جدید مشارکت کند.
مدیریت تحقیق و توسعه نسل سوم، توجه به هم افزایی بین کسب و کارها و پروژه ها را مدنظر قرار داد و به نوعی تمامی سازمان را بصورت یک کل واحد در نظر گرفت. بنابراین همکاری بین واحدها، شکل ساختار یافته ای به خود گرفت و از این طریق ریسک به حداقل کاهش یافت و همه سازمان توانستند در منافع حاصل از تصمیم های تحقیق سهیم شوند.

نسل چهارم R&D

در این نسل تحقیق و توسعه، فرآیند یادگیری همزمان با مشتریان مطرح گردید. شتاب و حوزه جهانی تغییر، شرکت ها را ناگزیر می سازد ریسک افزایش یافته از طریق تغییر را با فرصت های تجاری متعادل سازند. این به معنای تجربه کردن ایده های جدید در ائتلاف قوی با مشتریان است. در این فرآیند، ابزارهای IT ممکن است نقش اساسی را بر عهده داشته باشند.

نسل پنجم R&D

در این نسل، تحقیق و توسعه به عنوان بخشی از کل سیستم نوآوری شامل رقبا، تامین کنندگان، مشتریان و توزیع کنندگان ایجاد می شود که از مرزهای شرکت خارج می شود. در این نسل، دانش تنها دارایی است که باید مدیریت شود.

جمع بندی

با توجه به سیر تحول تحقیق و توسعه، هر شرکت بایستی متناسب با امکانات و نیازهای خود در این جهت کار کند. به طور کلی فعالیت های تحقیق و توسعه باید با هدف های سازمانی رابطه ای دقیقتر داشته باشد و با آنها هماهنگتر باشد. واحدهای تحقیق و توسعه در سازمان ها در حقیقت نقش اثربخشی بلندمدت سازمان را بر عهده دارند.

در دوره ایجاد یک شرکت نقش تحقیق و توسعه کاملا فردی است و یک یا چند نفر با یک نوآوری دست به تاسیس یک شرکت می زنند. دوره نوزادی شرکت عملا نقش تحقیق و توسعه تحت الشعاع فعالیت های جاری شرکت برای تامین نقدینگی قرار می گیرد و به نوعی کمرنگتر می شود اما وقتی مشکل نقدینگی برطرف شد در دوره رشدسریع مجددا یکی از نقش های اصلی مدیریت نقش کارآفرینی یا تحقیق و توسعه است. در بقیه مراحل رشد سازمان نیز نقش کلیدی تحقیق و توسعه از حالت فردی خارج می شود و به صورت واحدهای سازمانی خودنمایی می کند. در حقیقت نقش کارآفرینی در این مراحل از عمر یک شرکت به عهده واحدهای تحقیق و توسعه گذاشته می شود.

آنچه باید در نظر داشت این است که فعالیت های تحقیق و توسعه نباید در حد نسل اول و دوم واحدها متوقف شود. به این منظور باید در تصمیم گیری های سازمانی یکی از واحدهای تصمیم گیرنده اصلی قلمداد گردد. در غیر اینصورت اگر تحت نفوذ واحدهای دیگر باشد عملا اثربخشی لازم را نخواهد داشت.

R&D

از سال تأسیس و شروع فعالیت خود همواره در زمینه های مختلف علمی، پژوهشی و تحقیقاتی فعال بوده است و خدمات گوناگونی را در زمینه های مختلف به جامعه علمی کشور ارائه نموده است. از جمله این اقدامات تشکیل گروه های علمی در زمینه های اتوماسیون صنعتی، ابزار دقیق، شبکه های صنعتی، رباتیک و مکاترونیک، انرژی های نو، درایو و فشار ضعیف بوده که پایه و رکن اساسی انجام فعالیت های گوناگون در زمینه های مختلف علمی میباشد. جهت آشنایی با فعالیت های گروه های عملی و نیز دریافت رزومه گروه ها به بخش زیر مراجعه فرمایید.

R&D

از سال تأسیس و شروع فعالیت خود همواره در زمینه های مختلف علمی، پژوهشی و تحقیقاتی فعال بوده است و خدمات گوناگونی را در زمینه های مختلف به جامعه علمی کشور ارائه نموده است. از جمله این اقدامات تشکیل گروه های علمی در زمینه های اتوماسیون صنعتی، ابزار دقیق، شبکه های صنعتی، رباتیک و مکاترونیک، انرژی های نو، درایو و فشار ضعیف بوده که پایه و رکن اساسی انجام فعالیت های گوناگون در زمینه های مختلف علمی میباشد. جهت آشنایی با فعالیت های گروه های عملی و نیز دریافت رزومه گروه ها به بخش زیر مراجعه فرمایید.

تحقیق و توسعه

واحد R&D شركت قشم ولتاژ از سال 1383 فعالیت خود را آغاز نموده است و در سال 1390 موفق به كسب پروانه تحقیق و توسعه از وزارت صنایع و معادن گریده است. در این سال ها واحد R&D با تلاش و پشتكار فرآوان و با بهره گیری از مشاوران مجرب اقدام به فعالیت های ذیل نموده است:

تحقیق و توسعه

واحد R&D شركت قشم ولتاژ از سال 1383 فعالیت خود را آغاز نموده است و در سال 1390 موفق به كسب پروانه تحقیق و توسعه از وزارت صنایع و معادن گریده است. در این سال ها واحد R&D با تلاش و پشتكار فرآوان و با بهره گیری از مشاوران مجرب اقدام به فعالیت های ذیل نموده است:

نرم افزار های آموزشی و کمک آموزشی

کمیته علمی شرکت قشم ولتاژ  با هدف آموزش به صورت الکترونیکی اقدام به ارائه نرم افزار های آموزشی گام به گام به صورت CD نموده است که در زیر به آن ها اشاره می شود (برخی از این نرم افزار ها کاملا تعاملی و برای اولین بار می باشد که در ایران تولید و ارائه می گردد).

کتاب و جزوه ها

کمیته علمی شرکت قشم ولتاژ با در نظر گرفتن کلیه نیازها و کاستی ها در صنعت اتوماسیون و در راستای جمع آوری مطالب علمی و کاربردی دراین صنعت و ارائه این مطالب به صورت جزوات، کتاب های علمی، آموزشی و کاربردی، اقدام به همکاری با اساتید زبده و نهایتاً ارائه کتب در زمینه های مختلف علمی نموده است لیست کتاب ها و جزوه های مذکور را می توانید در زیر ملاحضه فرمائید.

سمینار ها و کنفرانس های علمی

 کمیته علمی شرکت قشم ولتاژ با هدف ارتباط با مراکز علمی و نیز در راستای ارتقای سطح علمی و آموزشی اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی، ارائه مقالات و مطالب علمی در کنفرانس ها، سمینارهای علمی سراسر کشور نموده است.

خدمات پژوهشی

کمیته علمی شرکت قشم ولتاژ در راستای ارتقای ارتباط بین صنعت و دانشگاه و نیز حمایت و رشد دانش و تکنولوژی های جدید در ایران اقدام به ارائه خدمات پژوهشی مختلفی در زمینه های علمی نموده است که لیست آن به صورت مختصر در زیر آمده است: