بست قفل TS8

بست قفل TS8 یکی از تجهیزات جانبی تابلو دیواری طرح ریتال (TS8) است که به صورت مجزا قابل دسترس است.

بست قفل TS8 یکی از تجهیزات جانبی تابلو دیواری طرح ریتال (TS8) است که به صورت مجزا قابل دسترس است.

مشخصات محصول
نام کد جنس پوشش وزن (گرم) تعداد در کارتن
بست قفل TS8 TS803 سرب زاماک گالوانیزه 20 50
ابعاد و تصویر قطعه
تجهیزات جانبی قابل ارائه برای این مدل تابلو