انواع ربات های صنعتی

انواع ربات های صنعتی

امروزه با پیچیده شدن فرایند تولید در صنایع مختلف،افزایش حجم کارها و البته مهم تر از همه ایجاد فضای رقابتی ربات های صنعتی تقریبا جای نیروی انسانی را در بخش های مختلف پر کرده اند.حفظ سلامت نیروی کار،جلوگیری از بروز خطا حین فرایند تولید و بالابردن سرعت تولید از مهم ترین دلایل این جایگزینی هستند.

ربات های صنعتی به طور کلی به پنج دسته تقسیم می شوند:

  • ربات مفصلی یا مفصل بندی شده (Articulated Robot)
  • ربات صنعتی کارتزین (Cartesian Robot)
  • ربات استوانه ای (Cylindrical Robot)
  • ربات اسکارا (SCARA Robot)
  • ربات دلتا (Delta Robot)