استراکچر TS8 طرح ریتال

مشخصات محصول
نام کد جنس رنگ وزن
استراکچر تابلو طرح ریتال TS TS800 آهن __ بر اساس درخواست
ابعاد قابل ارائه (به سانتیمتر)
عمق (Cm) ارتفاع (Cm) عرض (Cm)
50 200 50
60 200 50
60 200 60
70 200 70
80 200 80
60 200 80
90 200 90
تجهیزات جانبی قابل ارائه برای این مدل تابلو