طراحی BRAIN اختصاصی برای ربات ها

طراحی BRAIN اختصاصی برای ربات ها

محققان دانشگاه MIT یک روش جدید  و خودکار برای طراحی و ساخت یک سخت افزار (مغز) اختصاصی برای افزایش سرعت و بهبود عملکرد ربات ها را کشف کرده اند

ربات ها قادر هستند سریع حرکت کنند و بسیار قدرتمند هستند، با این حال در شرایط پیچیده ، مانند تعامل با انسان ها ، ربات ها اغلب سریع حرکت نمی کنند.

نومن ، که اخیراً دکترای خود را از  آزمایشگاه علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی MIT (CSAIL) گرفته است ، راهی برای مبارزه با این عدم تطابق بین “ذهن” و بدن یک ربات پیدا کرده است. این روش که محاسبات robomorphic  نامیده می شود ، از طرح فیزیکی ربات و برنامه های در نظر گرفته شده برای تولید تراشه رایانه ای سفارشی استفاده می کند که response time ربات را به حداقل می رساند.

طراحی BRAIN اختصاصی برای ربات ها

طراحی BRAIN اختصاصی برای ربات ها

محققان دانشگاه MIT یک روش جدید  و خودکار برای طراحی و ساخت یک سخت افزار (مغز) اختصاصی برای افزایش سرعت و بهبود عملکرد ربات ها را کشف کرده اند

ربات ها قادر هستند سریع حرکت کنند و بسیار قدرتمند هستند، با این حال در شرایط پیچیده ، مانند تعامل با انسان ها ، ربات ها اغلب سریع حرکت نمی کنند.

نومن ، که اخیراً دکترای خود را از  آزمایشگاه علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی MIT (CSAIL) گرفته است ، راهی برای مبارزه با این عدم تطابق بین “ذهن” و بدن یک ربات پیدا کرده است. این روش که محاسبات robomorphic  نامیده می شود ، از طرح فیزیکی ربات و برنامه های در نظر گرفته شده برای تولید تراشه رایانه ای سفارشی استفاده می کند که response time ربات را به حداقل می رساند.

طراحی BRAIN اختصاصی برای ربات ها

طراحی BRAIN اختصاصی برای ربات ها

محققان دانشگاه MIT یک روش جدید  و خودکار برای طراحی و ساخت یک سخت افزار (مغز) اختصاصی برای افزایش سرعت و بهبود عملکرد ربات ها را کشف کرده اند

ربات ها قادر هستند سریع حرکت کنند و بسیار قدرتمند هستند، با این حال در شرایط پیچیده ، مانند تعامل با انسان ها ، ربات ها اغلب سریع حرکت نمی کنند.

نومن ، که اخیراً دکترای خود را از  آزمایشگاه علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی MIT (CSAIL) گرفته است ، راهی برای مبارزه با این عدم تطابق بین “ذهن” و بدن یک ربات پیدا کرده است. این روش که محاسبات robomorphic  نامیده می شود ، از طرح فیزیکی ربات و برنامه های در نظر گرفته شده برای تولید تراشه رایانه ای سفارشی استفاده می کند که response time ربات را به حداقل می رساند.