ربات آموزشی پژوهشی QVR-254

QVR-254

ربات آموزشی پژوهشی QVR-254 ، برای برآورده کردن نیاز کاربران است ، کاربران می‌توانند با استفاده از این ربات با برنامه نویسی ، سخت افزار، نرم افزار نویسی و… ، به طور کامل آشنا شوند.

ربات آموزشی پژوهشی QVR-254 ، برای برآورده کردن نیاز کاربران است ، کاربران می‌توانند با استفاده از این ربات با برنامه نویسی ، سخت افزار، نرم افزار نویسی و… ، به طور کامل آشنا شوند.

QVR-254

هدف از ساخت QVR-254

مشکلی که در آموزش افراد فعال در زمینۀ رباتیک وجود دارد این است که افراد از لحاظ تئوریک به سطح خوبی می رسند ولی از لحاظ عملی اکثراً تجربه ای پیدا نمی‌کنند ، در صورتی که برای به وجود آوردن شرایط حداقل آموزشی در این زمینه ، باید یک ربات آموزشی – صنعتی وجود داشته باشد که در کنار شرایط ایمنی کافی ، کاربر بتواند نحوۀ کار یک ربات صنعتی را به طور کامل درک کند.

همچنین گرانی و هزينۀ بالای بکارگيری ربات های صنعتی و خطرات ناشی از بکارگيری غلط آن ها در مراکز آموزشی ، سبب گرديده تا استفاده از ربات آموزشی – صنعتی به صورت یک نیاز مهم در آموزش خودنمایی کند.
ربات QVR-254 ، در سايز و اندازه کوچکتر با قابليت های کنترلی و نرم افزاری مشابه ربات های صنعتی ساخته می‌شوند و انعطاف پذيری بالايی برای آموزش و انجام پروژه های تحقيقاتی دارند.

مشخصات محصول

نام کد وزن (kg) طول (Cm) عرض (Cm) ارتفاع (Cm)
ست آموزشی ربات بازو QVR-254 2 __ __ __

قابلیت ها

  • آشنايی با انواع سنسور ها
  • آشنايی با شبکه های صنعتی
  • طراحی مسير برای بازو های مکانيکی
  • آشنايی با سينماتيک بازو های مکانيکی
  • آشنايی با مکانيزم های ربات های صنعتی
  • آشنايی با انواع محرکه های ربات های صنعتی
  • آشنايی با اصول درايو و کنترل موتور های DC
  • توصيف مکان و جهت گيری در بازو های مکانيکی
  • آشنايی با اصول درايو و کنترل موتور های SERVO
  • آشنايی با شبيه سازی و برنامه ريزی ربات به روش OLP