مجموعه آموزشی سیستم های برق صنعتی QV-IND.ELC-01

مجموعه آموزشی سیستم های برق صنعتی ، براساس سر فصل های آموزشی طراحی و ساخته شده است. 

مجموعه آموزشی سیستم های برق صنعتی (QV-IND.ELC-01) ، براساس سر فصل های آموزشی طراحی و ساخته شده است. 

مزیت های QV-IND.ELC-01

از اين مجموعه می‌توان جهت تجهيز آزمايشگاه های مدار فرمان ، برق صنعتی ، راه اندازی و حفاظت ماشين های الكتريكی و … استفاده نمود.

تجهیزات

  • بی متال
  • انواع كانتر
  • انواع كليد حرارتی
  • انواع كليد كامپكت
  • راه های كنترل سطح و فشار
  • انواع تايمر (انالوگ و ديجيتال)
  • انواع سنسور های كاربردی در صنعت
  • انواع كليد های مغناطيسی (كنتاكتور ها)

قطعات مجموعه با توجه به نياز متقاضی قابل تغيیر می باشند.