قلاب فورج

مشخصات محصول
نام کد جنس پوشش وزن (گرم) تعداد در کارتن
قلاب فورج 12 0133S آهن گالوانیزه 200 100
قلاب فورج 14 0133M آهن گالوانیزه 200 100
قلاب فورج 16 0133L آهن گالوانیزه 200 100
ابعاد و تصویر قطعه
تجهیزات جانبی قابل ارائه برای این مدل تابلو