مقاومت درب تابلو طرح ریتال

مشخصات محصول

نام کد جنس پوشش وزن (گرم) تعداد در کارتن
مقاومت درب تابلو طرح ریتال پلاستیکی 0507P پلاستیک   15 600
مقاومت درب تابلو طرح ریتال سربی 0507S سرب زاماک گالوانیزه   90 250

ابعاد و تصویر  قطعه