سه کنج ستون طرح ریتال

مشخصات محصول

نام کد جنس پوشش وزن (گرم) تعداد در کارتن
سه کنج ستون طرح ریتال 0506 سرب زاماک سند بلاست   480 50

ابعاد و تصویر  قطعه