تابلو TS8 طرح ریتال

تابلو های TS8 طرح ریتال در سایز های متفاوت قابل سفارش می باشد. کلیه تابلو ها دارای رنگ الکترو استاتیک و با ورق آهنی 1.5 و 2 میلی متر می باشد. داشنن فوم تزریق بر روی قسمت داخلی درب مانع از ورود غبار و رطوبت به درون تابلو ها میگردد. رنگ تابلو ها متناسب با درخواست قابل سفارش می باشد. سایز های مختلف به شرح زیر می باشند.

  ((درب های تابلو به صورت جداگانه قابل ارائه می باشد))

مشخصات محصول

نام جنس رنگ وزن جنس رنگ
تابلو  TS8 طرح ریتال آهن 1.5 یا 2 میلی متر 703 ریتال (بر اساس درخواست) بر اساس درخواست الکترواستاتیک

ابعاد قابل ارائه (به سانتیمتر)

عمق ارتفاع عرض
50 200 50
60 200 50
60 200 60
70 200 70
80 200 80
60 200 80
90 200 90