تابلو PS طرح ریتال

تابلو های PS طرح ریتال در سایز های متفاوت قابل سفارش می باشد. کلیه تابلو ها دارای رنگ الکترو استاتیک و با ورق آهنی 1.5mm و 2mm می باشد. داشتن فوم تزریق بر روی قسمت داخلی درب مانع از ورود غبار و رطوبت به درون تابلو ها میگردد. رنگ تابلو ها متناسب با درخواست قابل سفارش می باشد. سایز های مختلف به شرح زیر می باشند :

  ((درب های تابلو به صورت جداگانه قابل ارائه می باشد))

مشخصات محصول

نام جنس رنگ وزن جنس رنگ
تابلو  PS طرح ریتال آهن 1.5 یا 2 میلی متر 7035 ریتال (بر اساس درخواست) بر اساس درخواست الکترواستاتیک

ابعاد قابل ارائه (به سانتیمتر)

عمق ارتفاع عرض
60-80 200 50
60-80 200 60
60-80 200 70
60-80 200 80
60-80 200 90
60-80 200 100
60-80 200 120