استوپر درب تابلو طرح ریتال (فنردار)

مشخصات محصول

نام کد جنس پوشش وزن (گرم) تعداد در کارتن
استوپر درب تابلو طرح ریتال (فنردار) 0143A آهن گالوانیزه 340 35

ابعاد و تصویر  قطعه