گروه های علمی

شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ از سال تأسیس و شروع فعالیت خود همواره در زمینه های مختلف علمی، پژوهشی و تحقیقاتی فعال بوده است وخدمات گوناگونی را در زمینه های مختلف به جامعه علمی کشور ارائه نموده است. از جمله این اقدامات تشکیل گروه های علمی در زمینه های اتوماسیون صنعتی، ابزار دقیق، شبکه های صنعتی، رباتیک و مکاترونیک، انرژی های نو، درایو و فشار ضعیف بوده که پایه و رکن اساسی انجام فعالیت های گوناگون در زمینه های مختلف علمی میباشد. جهت آشنایی با فعالیت های گروه های عملی و نیز دریافت رزومه گروه ها به بخش زیر مراجعه فرمایید.

شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ از سال تأسیس و شروع فعالیت خود همواره در زمینه های مختلف علمی، پژوهشی و تحقیقاتی فعال بوده است وخدمات گوناگونی را در زمینه های مختلف به جامعه علمی کشور ارائه نموده است. از جمله این اقدامات تشکیل گروه های علمی در زمینه های اتوماسیون صنعتی، ابزار دقیق، شبکه های صنعتی، رباتیک و مکاترونیک، انرژی های نو، درایو و فشار ضعیف بوده که پایه و رکن اساسی انجام فعالیت های گوناگون در زمینه های مختلف علمی میباشد. جهت آشنایی با فعالیت های گروه های عملی و نیز دریافت رزومه گروه ها به بخش زیر مراجعه فرمایید.

انفورماتیک
ابزاردقیق
مکاترونیک و رباتیک
درایو