کنفرانس های سال 99

لیست کنفرانس های سال 99

ردیف نام کنفرانس تاریخ محل وب سایت
1 سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و مکاترونیک در ایران و جهان اسلام شهریور 1399 کرج http://www.ecmm.ir
2 ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم برق ،کامپیوتر و مهندسی پزشکی شهریور 1399 شیروان http://yarconf.ir
3 چهارمین کنفرانس ملی دانش و فناوری مهندسی برق کامپیوتر و مکانیک ایران شهریور 1399 تهران http://www.utconf.ir
4 کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی مکانیک و برق ایران شهریور 1399 تهران http://www.mbconf.ir
5 ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق مکانیک و مکاترونیک شهریور 1399 دانشگاه مالک اشتر https://emme.ir
6 اولین کنفرانس پیشرفت های اخیر و روندهای آینده در صنعت خودرو مهر 1399 دانشگاه علم و صنعت http://airaft.iust.ac.ir
7 هشتمین کنفرانس بین المللی رباتیک و مکاترونیک ایران ( ایکرام) آبان 1399 دانشگاه شریف http://icrom.ir
8 سومین همایش هوانوردی عمومی ایران آبان 1399 تهران http://www.icga.ari.ac.ir
9 هفتمین کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران آبان 1399 دانشگاه مالک اشتر http://radar2020.mut.ac.ir
10 پنجمین کنفرانس ملی تکنولوژی در مهندسی برق و کامپیوتر پنجمین کنفرانس ملی تکنولوژی در مهندسی برق و کامپیوتر آبان 1399 دانشگاه گلستان، تهران http://www.etech-conf.ir
11 پانزدهمین کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت دی 1399 دانشگاه شیراز http://www.ipaps.ir
12 هفتمین کنفرانس بین المللی کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون اسفند 1399 دانشگاه تبریز https://iccia2020.tabrizu.ac.ir