نمایشگاه های سال 99

لیست نمایشگاه های سال 99

ردیف نمایشگاه تاریخ محل
1 بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی شهریور 1399 نمایشگاه تهران
2 بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق آبان 1399 نمایشگاه تهران
3 چهاردهمین دوره مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران اسفند 1399 نمایشگاه تهران
4 شانزدهمین دوره مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران فروردین 1400 نمایشگاه تهران
5 بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) تیر 1400 نمایشگاه تهران