معرفی مرکز تحقیقات

مركز تحقیقات رباتیک قشم ولتاژ از تاریخ 1389/10/09 فعالیت خود را آغاز نموده است.

مركز تحقيقات رباتیک و سیستم های رباتیک هوشمند با هدف كلی تلاش در راه استقلال صنعتی كشور و توسعه فن آوری های مربوط به رباتيک و خودکار سازی تأسيس گرديد.
هدف این مركز، گسترش فعالیت‌های علمی و پژوهشی در زمینه رباتیک، ساخت سیستم های رباتیک هوشمند، انجام پروژه های هوش مصنوعی و شناخت کامل تکنولوژی های رباتیک روز دنیا وفراهم آوردن زمینه‌ها و طرح های مناسب به منظور تقویت صنعت رباتیک در کشورمان ایران و در نهایت طراحی و ساخت انواع سیستم های رباتیک هوشمند، ربات های صنعتی، ربات های آموزشی و پژوهشی می باشد. این مرکز همچنین در راستای بومی سازی، تقویت و رشد صنعت رباتیک ایران از طرح های علمی و پژوهشی دانشجویان استقبال و حمایت میکند.
از دیگر فعالیت های این مرکز می توان به فراهم نمودن بانک اطلاعات علمی و پژوهشی شامل طرح ها و مقالات داخلی و خارجی و همچنین شرکت در نمایشگاه ها، همایش‌ها، سمینارها و نشست‌های علمی و تحقیقاتی اشاره نمود.
این مرکز در حال حاضر موفق به انجام انواع پروژه هایی در زمینه های سیستم های رباتیک هوشمند، ربات های صنعتی، ربات های آموزشی و پژوهشی شده است.

مركز تحقیقات رباتیک قشم ولتاژ از تاریخ 1389/10/09 فعالیت خود را آغاز نموده است.

مركز تحقيقات رباتیک و سیستم های رباتیک هوشمند با هدف كلی تلاش در راه استقلال صنعتی كشور و توسعه فن آوری های مربوط به رباتيک و خودکار سازی تأسيس گرديد.
هدف این مركز، گسترش فعالیت‌های علمی و پژوهشی در زمینه رباتیک، ساخت سیستم های رباتیک هوشمند، انجام پروژه های هوش مصنوعی و شناخت کامل تکنولوژی های رباتیک روز دنیا وفراهم آوردن زمینه‌ها و طرح های مناسب به منظور تقویت صنعت رباتیک در کشورمان ایران و در نهایت طراحی و ساخت انواع سیستم های رباتیک هوشمند، ربات های صنعتی، ربات های آموزشی و پژوهشی می باشد. این مرکز همچنین در راستای بومی سازی، تقویت و رشد صنعت رباتیک ایران از طرح های علمی و پژوهشی دانشجویان استقبال و حمایت میکند.
از دیگر فعالیت های این مرکز می توان به فراهم نمودن بانک اطلاعات علمی و پژوهشی شامل طرح ها و مقالات داخلی و خارجی و همچنین شرکت در نمایشگاه ها، همایش‌ها، سمینارها و نشست‌های علمی و تحقیقاتی اشاره نمود.
این مرکز در حال حاضر موفق به انجام انواع پروژه هایی در زمینه های سیستم های رباتیک هوشمند، ربات های صنعتی، ربات های آموزشی و پژوهشی شده است.

فعالیت های این بخش

 • خدمات علمی و پژوهشی
 • معرفی کتب مفید در حوزه رباتیک
 • تالیف و ترجمه مقالات در حوزه رباتیک
 • برگزاری سیمنارها و کارگاه های آموزشی و علمی
 • ارتباط نزدیک دوجانبه با مراکز تحقیقاتی و پژوهشی
 • عقد تفاهم نامه با دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی
 • ارتباط علمی و پژوهشی با دانشگاه های فعال در این حوزه
 • طراحی انواع رباتهای صنعتی همراه با پیاده سازی تکنولوژی های روز دنیا
 • بررسی تکنولوژی ربات در جهان و مسیر پیشرفت آن جهت بومی سازی این فناوری
 • حمایت از طرح های علمی و پژوهشی در حوزه رباتیک و سیستم های رباتیک هوشمند
 • مطالعه و تحقیق درباره راهكارهای آموزش و گسترش علوم و صنعت رباتیک در داخل و خارج از كشور
 • طراحی انواع سیستم های رباتیک هوشمند و تجهیزات مکاترونیک همراه با پیاده سازی تکنولوژی های روز دنیا

اعضا و تیم مرکز تحقیقات رباتیک، مکاترونیک و خودکارسازی

 • مدیر پژوهشگاه
 • رئیس پژوهشگاه
 • معاون پژوهشگاه
 • اعضا هیئت علمی
 • مدیران گروه‌های پژوهشی
 • مدیر گروه رباتیک شرکت قشم ولتاژ

مرکز تحقیقات ربات متشکل از چهار کار گروه تخصصی به شرح ذیل می باشد:

 • کارگروه تخصصی مکانیک
 • کارگروه تخصصی الکترونیک
 • کارگروه تخصصی هوش مصنوعی
 • کارگروه تخصصی بینایی ماشین و پردازش تصویر