دربارۀ کمیته علمی

کمیته علمی شرکت قشم ولتاژ ، فعاليت خود را از سال 1385 با هدف ارتقاء سطح دانش كيفی و تحقق انديشه های نو به فن آوری صنعتی و ايجاد بستری مناسب جهت پرورش نيرو های فعال در راستای توليد محصولات جديد علمی طبق استاندارد های جهانی و بومی سازی تكنولوژی جهت ارائه به مراكز علمی ، تحقيقاتی ، آموزشی و صنعتی كشور در حوزه های مختلف علمی در رشته های اتوماسيون صنعتی ، درايو ، ابزار دقيق ، رباتيک ، مكاترونيک و پنوماتيک و انرژی های نو آغاز نموده است.

کمیته علمی شرکت قشم ولتاژ ، فعاليت خود را از سال 1385 با هدف ارتقاء سطح دانش كيفی و تحقق انديشه های نو به فن آوری صنعتی و ايجاد بستری مناسب جهت پرورش نيرو های فعال در راستای توليد محصولات جديد علمی طبق استاندارد های جهانی و بومی سازی تكنولوژی جهت ارائه به مراكز علمی ، تحقيقاتی ، آموزشی و صنعتی كشور در حوزه های مختلف علمی در رشته های اتوماسيون صنعتی ، درايو ، ابزار دقيق ، رباتيک ، مكاترونيک و پنوماتيک و انرژی های نو آغاز نموده است.

اهداف

  • تولید و ارتقاء سطح دانش اتوماسيون صنعتی، ابزار دقيق، حسگر ها، مكاترونيک و رباتيک، انرژی خورشیدی در منطقه
  • توليد و تلفیق آموزش، پژوهش و مهارت در اتوماسيون صنعتی، ابزار ردقيق،‌ حسگرها، مكاترونيک و رباتيک، انرژی خورشیدی در منطقه
  • ارتقاء، بهينه سازی، انتقال تكنولوژی آموزشی و بومی سازی در كشور و صدور آن به منطقه
  • تجاری سازی ايده ها
  • ترغيب و تشويق محققين و مؤلفين با ارائه تسهيلات در راستای ارتقاء دانش تكنولوژی در موضوعات کاری شرکت
  • برگزاری سمينارها علمی و تخصصی در مراكز دانشگاهی و آموزشی
  • حمايت از طرح پژوهشگران و نوآوران در رشته اتوماسيون صنعتی، درايو، ابزار دقيق، حسگرها، CNC، رباتيک، مكاترونيک و پنوماتيک و انرژی های نو
  • حمايت از پروژه ها و پايان نامه های مقاطع كارشناسی ارشد و دكتری

دستاورد های كميته علمی

دستاورد های کمیته علمی ، در قالب یک فایل PDF تنظیم گردیده که می توانید از طریق لینک زیر دریافت فرمائید.

مشاوران

کمیته علمی شرکت قشم ولتاژ جهت پیشبرد اهداف علمی و آموزشی  گوناگون در حوزه های فعالیت خود از قبیل ارائه کتب، جزوات ونرم افزار های آموزشی و … از همکاری اساتید و مشاوران ذیصلاح در زمینه مربوطه بهره جسته تا خدمات علمی ارائه شده در نهایت صحت مطالب و بدون کم و کاست به جامعه علمی ارائه گردد.

نام و نام خانوادگی
نام و نام خانوادگی
نام و نام خانوادگی
محمد رضا رشیدی
ناصرنعمتی
حسین صالحیان
محسن علیزاده
فریبا ساعی
پونه غلامی
آقای شاکری
پانته آنمیرانیان
رضا داهیم
دکتر بشارتیان
امیر ناصر اخوان
دکتر آذر انداز
جلال دیدری
مهندس رنجبر
مهندس نخچی
مهندس میناوند
محمد شکرانه
مهندس اقبال پور
مهندس پورحمزه
دکتر جیر سرایی
مهندس محمدی
مهندس محمدی
دکتر رضایی
خانم نوری آذری
خانم سلطانی
خانم بهمنی
آقای حسین خلعتبری
خانم رستگار
خانم شکرانه
خانم محبوبی

کمیته علمی شرکت قشم ولتاژ جهت پیشبرد اهداف علمی و آموزشی  گوناگون در حوزه های فعالیت خود از قبیل ارائه کتب، جزوات ونرم افزار های آموزشی و … از همکاری اساتید و مشاوران ذیصلاح در زمینه مربوطه بهره جسته تا خدمات علمی ارائه شده در نهایت صحت مطالب و بدون کم و کاست به جامعه علمی ارائه گردد.

نام و نام خانوادگی
نام و نام خانوادگی
نام و نام خانوادگی
محمد رضا رشیدی
ناصرنعمتی
حسین صالحیان
محسن علیزاده
فریبا ساعی
پونه غلامی
آقای شاکری
پانته آنمیرانیان
رضا داهیم
دکتر بشارتیان
امیر ناصر اخوان
دکتر آذر انداز
جلال دیدری
مهندس رنجبر
مهندس نخچی
مهندس میناوند
محمد شکرانه
مهندس اقبال پور
مهندس پورحمزه
دکتر جیر سرایی
مهندس محمدی
مهندس محمدی
دکتر رضایی
خانم نوری آذری
خانم سلطانی
خانم بهمنی
آقای حسین خلعتبری
خانم رستگار
خانم شکرانه
خانم محبوبی