معرفی شتابدهنده تخشا

شتابدهنده ای فناورمحور است و در راستای توسعه محصول به روز ،توسعه تیم های استارتاپی در حوزه خودکارسازی، رباتیک و مکاترونیک، هوش مصنوعی ،IoT و صادرات (EMC) و تجاری سازی محصولات در بازار های داخلی و خارجی یاری می نماید.

چشم انداز:

شتابدهنده تخشا در چشم انداز خود قصد دارد به عنوان نقطه کانونی فعالیتهای نوآورانه در بخش رباتیک ، اتوماسیون صنعتی ، هوش مصنوعی ، IT و IoT مطرح شود و با بهره گیری از توان بین المللی خود به عنوان شتابدهنده تخصصی در حوزه رباتیک،اتوماسیون صنعتی ، هوش مصنوعی ، IT و IoT فعالیت نماید.