مجموعه آموزشی خورشیدی کیفی پاورکیس QVS-PWC

پکیج برق خورشیدی، یک ست آموزشی قابل حمل است که می تواند به وسیله ی اساتید و دانشجویان جهت آشنایی با اساس سیستم های برق فتوولتائیک مورد استفاده قرار بگیرد.

پکیج برق خورشیدی، یک ست آموزشی قابل حمل است که می تواند به وسیله ی اساتید و دانشجویان جهت آشنایی با اساس سیستم های برق فتوولتائیک مورد استفاده قرار بگیرد.

ست آموزشی برق خورشیدی با قابلیت حمل آسان، شبیه سازی برق DC و AC، قطعات آهنربایی قابل مونتاژ و دمونتاژ نمودن وامکان تغییر محل قرار گرفتن قطعات به صورت دلخواه داراست.

قابلیت ها
 • قابلیت حمل آسان
 • ذخیره‌ی انرژی در داخل باتری
 • قابلیت مونتاژ و دمونتاژ قطعات
 • دارای شارژ كنترلر همراه با مصرف‌ كننده‌ی DC
آزمایش های قابل انجام
 • ذخیره انرژی در باتری
 • سیستم دزدگیر خورشیدی
 • فرایند استفاده از شارژ كنترلر
 • شبیه‌ سازی سیستم‌ های برق DC و AC
 • سیم‌ كشی‌ های مدار ساده‌ی سیستم خورشیدی
 • استفاده از سنسور حركت، جهت ذخیره و بهینه‌ سازی مصرف انرژی

مجموعه آموزشی خورشیدی کیفی پاورکیس QVS-PWC

پکیج برق خورشیدی، یک ست آموزشی قابل حمل است که می تواند به وسیله ی اساتید و دانشجویان جهت آشنایی با اساس سیستم های برق فتوولتائیک مورد استفاده قرار بگیرد.

پکیج برق خورشیدی، یک ست آموزشی قابل حمل است که می تواند به وسیله ی اساتید و دانشجویان جهت آشنایی با اساس سیستم های برق فتوولتائیک مورد استفاده قرار بگیرد.

ست آموزشی برق خورشیدی با قابلیت حمل آسان، شبیه سازی برق DC و AC، قطعات آهنربایی قابل مونتاژ و دمونتاژ نمودن وامکان تغییر محل قرار گرفتن قطعات به صورت دلخواه داراست.

قابلیت ها
 • قابلیت حمل آسان
 • ذخیره‌ی انرژی در داخل باتری
 • قابلیت مونتاژ و دمونتاژ قطعات
 • دارای شارژ كنترلر همراه با مصرف‌ كننده‌ی DC
آزمایش های قابل انجام
 • ذخیره انرژی در باتری
 • سیستم دزدگیر خورشیدی
 • فرایند استفاده از شارژ كنترلر
 • شبیه‌ سازی سیستم‌ های برق DC و AC
 • سیم‌ كشی‌ های مدار ساده‌ی سیستم خورشیدی
 • استفاده از سنسور حركت، جهت ذخیره و بهینه‌ سازی مصرف انرژی

مجموعه آموزشی خورشیدی کیفی پاورکیس QVS-PWC

پکیج برق خورشیدی، یک ست آموزشی قابل حمل است که می تواند به وسیله ی اساتید و دانشجویان جهت آشنایی با اساس سیستم های برق فتوولتائیک مورد استفاده قرار بگیرد.

پکیج برق خورشیدی، یک ست آموزشی قابل حمل است که می تواند به وسیله ی اساتید و دانشجویان جهت آشنایی با اساس سیستم های برق فتوولتائیک مورد استفاده قرار بگیرد.

ست آموزشی برق خورشیدی با قابلیت حمل آسان، شبیه سازی برق DC و AC، قطعات آهنربایی قابل مونتاژ و دمونتاژ نمودن وامکان تغییر محل قرار گرفتن قطعات به صورت دلخواه داراست.

قابلیت ها
 • قابلیت حمل آسان
 • ذخیره‌ی انرژی در داخل باتری
 • قابلیت مونتاژ و دمونتاژ قطعات
 • دارای شارژ كنترلر همراه با مصرف‌ كننده‌ی DC
آزمایش های قابل انجام
 • ذخیره انرژی در باتری
 • سیستم دزدگیر خورشیدی
 • فرایند استفاده از شارژ كنترلر
 • شبیه‌ سازی سیستم‌ های برق DC و AC
 • سیم‌ كشی‌ های مدار ساده‌ی سیستم خورشیدی
 • استفاده از سنسور حركت، جهت ذخیره و بهینه‌ سازی مصرف انرژی