مجموعه آموزشی انرژی های خورشیدی جستجوگر خورشیدی دو محور QVS-SNT-2AX

ست آموزشی جست و جوگر خورشید دو محوره یک نوع شبیه ساز برای نیروگاه های خورشیدی با قابلیت جست و جوی خورشید در دو محور است که قابلیت آموزش و کار با یک سیستم Sun Tracking واقعی را در اختیار کاربر می گذارد.

ست آموزشی جست و جوگر خورشید دو محوره یک نوع شبیه ساز برای نیروگاه های خورشیدی با قابلیت جست و جوی خورشید در دو محور است که قابلیت آموزش و کار با یک سیستم Sun Tracking واقعی را در اختیار کاربر می گذارد.

به جهت قابل حمل بودن ست، تشخیص نقطه ای که بیشترین نور را دریافت می کند، از طریق سنسور صورت می گیرد، ولی با استفاده از سیستم کنترل و HMI که جهت مانیتورینگ در این ست قرار داده شده است، کاربر می تواند با استفاده از روش های مختلف مانند برنامه ریزی جهت حرکت خودکار را نیز در این ست پیاده سازی نماید. که در این سیست از دو محور برای شبیه سازی استفاده شده است که شبیه سازی حرکت شبانه روزی و فصلی نور خورشید را دارا است.