مجموعه آموزشی الکتروپنوماتیک QV-PNTA

اين مجموعه از دو بخش پنوماتیک و سیستم کنترل تشکیل شده است:

بخش پنوماتیک از انواع سیلندرها و سنسورها تشکیل شده است. کلیه تجهیزات طوری طراحی شده اند که کاربر میتواند به راحتی طراحی را براساس نقشه جديد تغییر داده و فرايندی متفاوت را بر روی مجموعه پیاده سازی کند.  تمامی سیلندرها از نوع پنوماتیک) بادی (بوده و برای تست هر کدام نیاز به پمپ باد می باشد. با توجه به نوع سیلندرها کنار هر سیلندر يک سنسور) نوری، القايی و…. (قرار داده شده است. اين سنسورها به سیستم کنترل PLC وصل می شوند و عملکرد هر سیلندر براساس فیدبک دريافتی از سنسورها می باشد.

اين مجموعه از دو بخش پنوماتیک و سیستم کنترل تشکیل شده است:

بخش پنوماتیک از انواع سیلندرها و سنسورها تشکیل شده است. کلیه تجهیزات طوری طراحی شده اند که کاربر میتواند به راحتی طراحی را براساس نقشه جديد تغییر داده و فرايندی متفاوت را بر روی مجموعه پیاده سازی کند.  تمامی سیلندرها از نوع پنوماتیک) بادی (بوده و برای تست هر کدام نیاز به پمپ باد می باشد. با توجه به نوع سیلندرها کنار هر سیلندر يک سنسور) نوری، القايی و…. (قرار داده شده است. اين سنسورها به سیستم کنترل PLC وصل می شوند و عملکرد هر سیلندر براساس فیدبک دريافتی از سنسورها می باشد.

قابلیت ها
 • کیفیت بسیار عالی قطعات
 • دارای چرخ برای انتقال آسان
 • قابلیت اجرای انواع برنامه های الکتروپنوماتیکی
 • قابلیت هرگونه تغییر اعم از افزودن يا کاهش تجهیزات درصورت درخواست کاربر
 • قابلیت کنترل دستی شیرها و حذف تابلوی کنترلی در صورت درخواست کاربر (حالت پنوماتیک دستی)
 • قابلیت آموزش قطعات پنوماتیکی رايج در صنعت از جمله انواع شیرها، انواع سیلندرها، انواع سنسورها و...
 • ماژولار بودن مجموعه بصورت کامل بطوری که علاوه بر برنامه نويسی، سیم بندی نیز بطور کامل به عهده دانشجوست
 • قابل استفاده در آزمايشگاه الکترونیک، آزمايشگاه هیدرولیک پنوماتیک، آزمايشگاه مکاترونیک، آزمايشگاه مکانیک، انجام کار تحقیقاتی در حوزه پنوماتیک، دوره های آموزشی الکتروپنوماتیک و پنوماتیک در مجتمع های فنی حرفه ای و...
مشخصات محصول
نام کد وزن (kg) طول (Cm) ارتفاع (Cm)
ست آموزشی پنوماتیک QV-PNTA 40 130 160
تجهیزات
 • جک قلمی
 • سنسور نوری
 • سنسور القایی
 • شیر 5*2 دو سر مگنت
 • شیر 5*3 دو سر مگنت
 • شیر 5*2 یک سر مگنت (تحریک مکانیکی)
 • واحد مراقبت
 • شیر تنظیم دبی
 • اتصالات پنوماتیک
 • PLC - Kinco - K 508
 • میز سیستم کنترل PLC
 • 10 ورودی و 10 خروجی
 • جک قلمی
 • سنسور نوری
 • سنسور القایی
 • شیر 5*2 دو سر مگنت
 • شیر 5*3 دو سر مگنت
 • شیر 5*2 یک سر مگنت (تحریک مکانیکی)
 • واحد مراقبت
 • شیر تنظیم دبی
 • اتصالات پنوماتیک
 • PLC - Kinco - K 508
 • میز سیستم کنترل PLC
 • 10 ورودی و 10 خروجی