لولا سوئینگ طرح ریتال

مشخصات محصول
نام کد جنس پوشش وزن (گرم) تعداد در کارتون
لولا سوئینگ طرح ریتال TS805 سرب زاماک 7035 500 2
ابعاد و تصویر قطعه
تجهیزات جانبی قابل ارائه برای این مدل تابلو