لولا سوئینگ طرح ریتال

لولا سوئینگ طرح ریتال یکی از تجهیزات جانبی تابلو دیواری طرح ریتال (TS8) است که به صورت مجزا قابل دسترس است.

لولا سوئینگ طرح ریتال یکی از تجهیزات جانبی تابلو دیواری طرح ریتال (TS8) است که به صورت مجزا قابل دسترس است.

مشخصات محصول
نام کد جنس پوشش وزن (گرم) تعداد در کارتون
لولا سوئینگ طرح ریتال TS805 سرب زاماک 7035 500 2
ابعاد و تصویر قطعه
تجهیزات جانبی قابل ارائه برای این مدل تابلو