لولا تخت 4 روزنه 5x5cm

لولا تخت 4 روزنه 5x5cm یکی از تجهیزات جانبی تابلو دیواری طرح ریتال است که به صورت مجزا قابل دسترس است.

لولا تخت 4 روزنه 5x5cm یکی از تجهیزات جانبی تابلو دیواری طرح ریتال است که به صورت مجزا قابل دسترس است.

مشخصات محصول
نام کد جنس پوشش وزن (گرم) تعداد در کارتن
لولا تخت 4 روزنه 5x5 cm 099 سرب زاماک گالوانیزه 50 240
ابعاد و تصویر قطعه
تجهیزات جانبی قابل ارائه برای این مدل تابلو