فعالیت ها و خدمات

فعالیت ها و خدمات

 • مشاوره و پشتیبانی در تمامی فاز های پروژه
 • طراحی سیستم های کنترل و قدرت
 • طراحی سیستم مانیتورینگ
 • تهیۀ مدارک مهندسی مرتبط با ساخت تابلو، تهیه مدارک Part List
 • برنامه نویسی تابلو های کنترل و قدرت مظابق با P & ID و Logic Diagram
 • ساخت تابلو های کنترل و قدرت
 • نصب و Run نمودن نرم افزار بر روی تابلو
 • تأمین قطعات یدکی
 • گارانتی و خدمات پس از فروش یکساله تابلو ها از زمان نصب و راه اندازی

هدف واحد پروژه

 • سیستم Failsafe
 • سیستم Redundant
 • سیستم های کنترل زیمنس
 • نرم افزار و مانیتورینگ SCADA
 • تابلو های RITTAL و RITTAL Type
 • نصب در محیط داخلی و در منطقه امن
 • طراحی تابلوهای کنترل خراب، ساخت، مونتاژ و سیم بندی با تمام تجهیزات و اجزا و آمادگی در زمینه نصب و راه اندازی.

ساخت تابلو

 تابلوها مطابق با آخرین تکنولوژی ریتال آلمان طرح TS8 می باشد که دارای IP 55 و رنگ الکترواستاتیک RALL 7035 فوم درب تزریقی می باشد. این تابلوها ضد گرد و غبار و ضد آب می باشد و همچنین دارای تاییدیه اداره آزمایشگاه های صنعت برق ایران می باشند.

نرم افزار طراحی تابلو

 • گزیده ای از سیستم های بهینه برای رفع نیاز شما
 • طراحی و پیاده سازی سیستم اجرای ساخت (MES) در محیط کار کارفرما ها انجام می شود.

برنامه نویسی

 • برنامه نویسی PLC
 •  برنامه نویسی مانیتورینگ
 • مشاوره و پشتیبانی در تمامی فاز های پروژه
 • طراحی سیستم های کنترل و قدرت
 • طراحی سیستم مانیتورینگ
 • تهیۀ مدارک مهندسی مرتبط با ساخت تابلو، تهیه مدارک Part List
 • برنامه نویسی تابلو های کنترل و قدرت مظابق با P & ID و Logic Diagram
 • ساخت تابلو های کنترل و قدرت
 • نصب و Run نمودن نرم افزار بر روی تابلو
 • تأمین قطعات یدکی
 • گارانتی و خدمات پس از فروش یکساله تابلو ها از زمان نصب و راه اندازی

هدف واحد پروژه

 • سیستم Failsafe
 • سیستم Redundant
 • سیستم های کنترل زیمنس
 • نرم افزار و مانیتورینگ SCADA
 • تابلو های RITTAL و RITTAL Type
 • نصب در محیط داخلی و در منطقه امن
 • طراحی تابلوهای کنترل خراب، ساخت، مونتاژ و سیم بندی با تمام تجهیزات و اجزا و آمادگی در زمینه نصب و راه اندازی.

ساخت تابلو

 تابلوها مطابق با آخرین تکنولوژی ریتال آلمان طرح TS8 می باشد که دارای IP 55 و رنگ الکترواستاتیک RALL 7035 فوم درب تزریقی می باشد. این تابلوها ضد گرد و غبار و ضد آب می باشد و همچنین دارای تاییدیه اداره آزمایشگاه های صنعت برق ایران می باشند.

نرم افزار طراحی تابلو

 • گزیده ای از سیستم های بهینه برای رفع نیاز شما
 • طراحی و پیاده سازی سیستم اجرای ساخت (MES) در محیط کار کارفرما ها انجام می شود.

برنامه نویسی

 • برنامه نویسی PLC
 •  برنامه نویسی مانیتورینگ

نصب و بررسی و انجام تست کارخانه ای

این بخش شامل همه فعالیت های شرکت اعم از: تست، تنظیم و نصب تمام تابلوها، تهیه تجهیزات و لوازم جانبی می باشد. سیم بندی و کابل کشی هم در مرحله نصب و پیاده سازی و با توجه به جزئیات طراحی و همچنین با در نظر گرفتن قابلیت دسترسی آسان برای بهینه کردن فعالیت ها، انجام می شود.

تست کارخانه ای (FAT) 

تست FAT باید در شرکت تولید کننده و با وجود تمام اجزاء سخت افزاری و نرم افزاری صورت گیرد.
مراحل تست و بررسی باید صحت عملکرد سخت افزار و نرم افزار و همچنین مطابقت آن ها را با ویژگی های خواسته شده، ثابت کند.
برای تکمیل باید گزارش تمام تست های داخلی و بررسی ها در دسترس بازرس قرار گیرد.

تست ها و بررسی هایی که باید در آزمون FAT صورت گیرد به قرار زیر است:
چک کردن ویژگی ها و ابعاد مکانیکی، چک کردن ویژگی ها و شماره فنی قطعات و ماژول ها و کمیت تمام اجزا بر طبق قرارداد تائید شده.

تست در سايت (SAT)

در اين بخش فعاليت های Commissioning برای رساندن پروسه به استانداردهای يک پروسه مناسب و ايمن در نظر گرفته می شود.
در اين بخش تست Electrical Loop در درجه اول اولويت قرار دارد.
برای اطمينان از عملكرد صحيح عملكرد PLC بايد هم در شبكه و هم بصورت مجزا تست شود.
حلقه کنترل باید راه اندازی شود در بهره برداری بسته با بهره برداری کارخانه

مدارک

تمام نكات فنی و مراحل طراحی و همچنين تاييد كارفرما بايد بصورت يک مدرک ثبت شوند. همكاری كارفرما برای تهيه اين مدارک مورد نياز است.

برخی از این مدارک :

 • لیست I/O
 • لیست Part
 • نمودار ابعاد تابلو
 • نمودار منطق تابلو کنترل
 • نمودار سیم بندی تابلو کنترل
 • نمودار فلوچارتی (طرح بندی) تابلو کنترل
 • لیست خطا و هشدار
 • لیست کابل تابلو کنترل
 • پرینت دادن برنامه PLC
 • لیست مدباس تابلو کنترل
 • طراح سیستم اتوماسیون شبکه
 • پرینت دادن سیستم مانیتورینگ

نمونه هایی از پروژه های انجام شده را می توانید از این قسمت مشاهده فرمائید.