فرم استخدام

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

مرحله 1 از 5

اطلاعات فردی

نام و نام خانوادگی*
نام پدر*
تاریخ تولد*
استان محل تولد*
جنسیت*
ملیت*
وضعیت تأهل*
وضعیت نظام وظیفه*

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

اطلاعات فردی

نام و نام خانوادگی*
نام پدر*
تاریخ تولد*
استان محل تولد*
جنسیت*
ملیت*
وضعیت تأهل*
وضعیت نظام وظیفه*

اطلاعات تماس

آدرس*

اطلاعات تحصیلی

به چه زبان هایی مسلط هستید ؟
میزان آشنایی شما با کامپیوتر ؟
اطلاعات عمومی شما در چه سطحی است ؟

مهارت ها و زمینه های کاری مورد علاقه

لطفا نوع مهارت، سطح تبحر در آن، محل و نوع یادگیری را در این قسمت شرح دهید.
لطفا نوع علاقه، به همراه تبحر در آن، محل و نوع یادگیری ذکر شود.
لطفا سوابق شغلی خود را به ترتیب بنویسید.

لطفا به سوالات زیر با دقت پاسخ دهید

مشخصه های برجستۀ شما چیست ؟ (فهرست گونه مرقوم فرمائید)
اهداف دراز مدت شما چیست؟ (فهرست گونه مرقوم فرمائید)
از چه طریقی با سازمان ما آشنا شدید ؟*

فایل ها را به اینجا بکشید
انواع فایل های مجاز : pdf, jpeg, png, حداکثر اندازه فایل: 10 MB.