طراحی نرم افزار هوشمند برای جلوگیری از سقوط پهباد

مقاله ی پذیرفته شده ای در RA-L نشان میدهد که دانشمندان دانشگاه Zurich موفق به طراحی نرم افزاری برای پهبادها شده اند که قادر است حتی بدون GPS پهبادی را که موتور ان دچار مشکل شده است را از خطر سقوط نجات دهد.