شرکت DANFOSS POWER SOLUTIONS موفق به طراحی و ساخت اسکنر سه بعدی با دقت در حد میکرون برای تجهیزات ساخت JOISTIC خود در نورنبرگ دانمارک شد

اسکنر سه بعدی با دقت در حد میکرون

دقت این اسکنر در حد 0.007mm میباشد

این شرکت علت سرمایه گذاری خود در این زمینه را اینگونه بیان میکند:

((دستگاه جدید با اندازهگیری ابعاد اجزا تا  »دقت در سطح میکرون « روالهای بازرسی را تقویت میکند و کیفیت محصول

بالاتری را برای مشتریان فراهم میکند.))

این شرکت در زمینه ساخت هزاران نوع جوی استیک را برای وسایل نقلیه خارج از بزرگراه مانند ماشینهای جنگلداری،

دروگرها، جرثقیلها، تراکتورها و غیره تولید میکند. با ربات اسکنر سه بعدی جدید، اپراتورها می توانند فور ا متوجه شوند که

آیا یک قطعه جوی استیک مطابق با مشخصات است یا خیر. بنابراین سرمایه گذاری باعث صرفه جویی قابل توجهی در زمان و

ایجاد کنترل داخلی بیشتر بر فرآیند تولید می شود.