شرکت صنایع آموزشی روبوفا

شرکت صنایع آموزشی روبوفا

شرکت پیشبرد صنعت شریف در سال 1388 فعالیت خود را تحت نام تجاری روبوفا آغاز کرد. در سال 1393 با ثبت رسمی برند، رباتیک روبوفا رنگ جدیدی به فعالیتهای خود داد. رباتیک روبوفا با اتکا به توان متخصصین خود که همگی دارای مقامهای بین المللی در مسابقات رباتیک می باشند، هم اکنون با طراحی و تولید چندین محصول آموزشی به عنوان یکی از بزرگترین شرکتها در زمینه ربات های آموزشی به شمار می آید.