رکورد جدید کره جنوبی در ربات های صنعتی

با توجه به گزارش منتشر شده از IFR، طی 5 سال اخیرتا سال 2018 تعداد رباتهای صنعتی کره جنوبی، دو برابر شده و به رکورد 300,000 ربات رسیده است، که تقریبا نسبت به سال گذشته حدود 10% افزایش داشته است. این کشور در سال 2018، پس از ژاپن و چین رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.