ربات های جدید M_block ساخت محققان دانشگاه MIT

محققان MIT ربات مكعبی M-Block را اولين بار در سال 2013 رونمايی كردند

اين هفته آن ها ويدئويی از M-Block2.0 منتشر كردند.اين ربات مانند زبات اول توسط توليد ممنتم با يک فلای ويل درونی، و در نتيجه با استفاده از مگنت ميتوانند بر روی يكديگر سوار شوند و در كنار يكديگر حركت كنند.