معرفی ربات های آموزشی و پژوهشی

امروزه در بحث آموزش اتوماسیون و برنامه نویسی می توان از علم رباتیک کمک گرفت؛ لذا بدین منظور از انواع ربات های آموزشی و پژوهشی استفاده می شود. برای مثال یک نمونۀ ساده و بسیار رایج از این ربات ها  برای آموزش رباتیک مقدماتی، ربات مسیریاب می‌ باشد.

ربات مسیریاب

ربات مسیریاب که با عنوان Line Follower یا Pathfinder شناخته می شود یکی از ساده ترین ربات هایی است که می توان ساخت. در دسته بندی پیشرفته ربات های مسیریاب می بایست قادر به طی کردن مسیرهای دارای شیب زیاد و پر پیچ و خم، عبور از گودال آب، تونل های تاریک و موانع دیگر باشند. ربات های مسیریاب را در سه گروه تقسیم بندی می کنند:

 • ربات های مسیریاب معمولی
 • ربات های مسیریاب پیشرفته
 • ربات های مسیریاب مغناطیسی

از دیگر ربات های آموزشی و پژوهشی میتوان به موبایل ربات ها، ربات های پرنده، ربات بازوی آموزشی و … اشاره نمود.

امروزه در بحث آموزش اتوماسیون و برنامه نویسی می توان از علم رباتیک کمک گرفت؛ لذا بدین منظور از انواع ربات های آموزشی و پژوهشی استفاده می شود. برای مثال یک نمونۀ ساده و بسیار رایج از این ربات ها  برای آموزش رباتیک مقدماتی، ربات مسیریاب می‌ باشد.

ربات مسیریاب

ربات مسیریاب که با عنوان Line Follower یا Pathfinder شناخته می شود یکی از ساده ترین ربات هایی است که می توان ساخت. در دسته بندی پیشرفته ربات های مسیریاب می بایست قادر به طی کردن مسیرهای دارای شیب زیاد و پر پیچ و خم، عبور از گودال آب، تونل های تاریک و موانع دیگر باشند. ربات های مسیریاب را در سه گروه تقسیم بندی می کنند:

 • ربات های مسیریاب معمولی
 • ربات های مسیریاب پیشرفته
 • ربات های مسیریاب مغناطیسی

از دیگر ربات های آموزشی و پژوهشی می توان به موبایل ربات ها، ربات های پرنده، ربات بازوی آموزشی و … اشاره نمود.

پروژه های به اتمام رسیده در مرکز تحقیقات در حوزه ربات های آموزشی و پژوهشی

پروژه های به اتمام رسیده در مرکز تحقیقات در حوزه ربات های آموزشی و پژوهشی
 • ربات QVR-254
 • ربات QV-IPUCK
 • ربات QVR-DX51
 • ربات پرنده QVR-QUAD-A
 • موبایل ربات سولار هوشمند QV-SR-01
 • بسته ی خودآموز ربات مسیریاب، تعقیب نور و حل ماز QVR-ROT-ST