ربات آموزشی پژوهشی QVR-254

مشکلی که در آموزش افراد فعال در زمینه رباتیک وجود دارد این است که افراد از لحاظ تئوریک به سطح خوبی میرسند ولی ازلحاظ عملی اکثرا” تجربه ای پیدا نمی‌کنند، در صورتی که برای به وجود آوردن شرایط حداقل آموزشی در این زمینه، باید یک ربات آموزشی – صنعتی وجود داشته باشد که در کنار شرایط ایمنی کافی،کاربر بتواند نحوه کار یک ربات صنعتی را بطور کامل درک کند.

مشکلی که در آموزش افراد فعال در زمینه رباتیک وجود دارد این است که افراد از لحاظ تئوریک به سطح خوبی میرسند ولی ازلحاظ عملی اکثرا” تجربه ای پیدا نمی‌کنند، در صورتی که برای به وجود آوردن شرایط حداقل آموزشی در این زمینه، باید یک ربات آموزشی – صنعتی وجود داشته باشد که در کنار شرایط ایمنی کافی،کاربر بتواند نحوه کار یک ربات صنعتی را بطور کامل درک کند.

هدف از ساخت QVR254 برآورده کردن این نیاز کاربران است، کاربران می‌توانند با استفاده از این ربات با برنامه نویسی، سخت افزار، نرم افزارنویسی و…بطور کامل آشنا می‌شوند. همچنین گرانی و هزينه بالای به کارگيری ربات های صنعتی و خطرات ناشی از بکارگيری ناصحيح اين ربات ها در مراکز آموزشی، سبب گرديده تا استفاده از ربات آموزشی – صنعتی به صورت یک نیاز مهم در آموزش خود نمایی کند. اين ربات در سايز و اندازه کوچکتر با قابليت های کنترلی و نرم افزاری مشابه ربات های صنعتی ساخته می‌شوند و انعطاف پذيری بالايی برای آموزش و انجام پروژه های تحقيقاتی دارند.

مشخصات محصول
نام کد وزن (kg) طول (Cm) ارتفاع (Cm)
ست آموزشی ربات بازو QVR-254 2 __ __
قابلیت ها
  • آشنايی با انواع سنسور ها
  • آشنايی با شبکه های صنعتی
  • طراحی مسير برای بازو های مکانيکی
  • آشنايی با سينماتيک بازو های مکانيکی
  • آشنايی با مکانيزم های ربات های صنعتی
  • آشنايی با انواع محرکه های ربات های صنعتی
  • آشنايی با اصول درايو و کنترل موتور های DC
  • توصيف مکان و جهت گيری در بازو های مکانيکی
  • آشنايی با اصول درايو و کنترل موتور های SERVO
  • آشنايی با شبيه سازی و برنامه ريزی ربات به روش OLP