دست رباتیک دارای هوش مصنوعی

دست رباتیک دارای هوش مصنوعی

دست رباتیک با استفاده از هوش مصنوعی انواع اشیا حتی بادکنک را می تواند لمس کند.
خوان کامیلو واسکز تیک ، دانشمند تحقیقاتی در FZI Forschungszentrum Informatik در کارلسروهه ، آلمان به کمک همکارانش سیستم رباتیکی جدید SNN را بر روی یک دست رباتیکی پیاده سازی کرده است. در شبکهSNN نورون های مصنوعی در یک شبکه ی عصبی چرخشی( مانند نورون های واقعی در مغز) است که برای رمزگذاری و پردازش اطلاعات زمانی با هم شروع به کار می کنند.
دست رباتیکی مورد نظر تعداد انگشتان و مفاصل آن مانند دست انسان است. SNN در اینجا به چندین زیر شبکه تقسیم شده و هر انگشت را یک شبکه ی فرعی کنترل می کند. برای هر انگشت، یک مدار عصبی با استفاده از جریان موتورها و سرعت اتصالات و… تشخیص می دهد. در این صورت دست رباتیک می تواند حالت فشردن، کروی یا استوانه را به خود بگیرد. به این ترتیب حرکات عمومی برای اشیا با سختی و اندازه های متفاوت امکان پذیر است.