دانشگاه فسا

دانشگاه فسا

دانشگاه فسا در سال 1385 تاسیس گردید. دانشگاه فسا با سه دانشکده مهندسی، علوم پایه و کشاورزی در 11 رشته در مقطع کارشناسی و 3 رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد و در حال حاضر با بیش از 1200 دانشجو با بهره گیری از امکانات آموزشی و رفاهی و همچنین با داشتن کتابخانه ای با بیش از 20 هزار جلد کتاب مشغول خدمت به میهن اسلامیمان می باشد.